One to Many Relationship được sử dụng trong trường hợp một dữ liệu của một bảng được liên kết với một hoặc nhiều dữ liệu ở bảng khác. Ví dụ, một bài post có thể có nhiều comment.

Vì vậy, trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo migrate, tạo dữ liệu và truy xuất dữ liệu trong One to Many Relationship.

Trong ví dụ này, tôi sẽ tạo bảng "posts" và bảng "comments". cả hai bảng đều được liên kết với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tạo One to Many Relationship bằng cách sử dụng laravel Eloquent Model. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo migrate, model, truy xuất dữ liệu và sau đó là cách tạo dữ liệu. Vì vậy, chúng ta sẽ thử một làm một ví dụ với cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu như sau

One to Many Relationship sẽ sử dụng "hasMany()" and "belongsTo()" cho mối quan hệ.

Tạo Migrations

Bây giờ chúng ta phải tạo migrate cho bảng posts, bảng comments và thêm foreign key với bảng posts. Vì vậy, bạn hãy tạo như hướng dẫn dưới đây:

Migration bảng posts

Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string("name");
  $table->timestamps();
});

Migration bảng comments

Schema::create('comments', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->unsignedBigInteger('post_id');
  $table->string("comment");
  $table->timestamps();
  $table->foreign('post_id')->references('id')->on('posts')->onDelete('cascade');
});

Create Models

Tại đây, chúng ta sẽ tạo model bảng post và comment. Chúng ta cũng sẽ sử dụng "hasMany ()" và "belongsTo()" cho mối quan hệ của cả hai model.

Model bảng posts

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model
{
  /**
   * Get the comments for the blog post.
   */
  public function comments()
  {
    return $this->hasMany(Comment::class);
  }
}

Model bảng comments

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Comment extends Model
{
  /**
   * Get the post that owns the comment.
   */
  public function post()
  {
    return $this->belongsTo(Post::class);
  }
}

Truy vấn dữ liệu

$post = Post::find(1);
$comments = $post->comments;
dd($comments);
$comment = Comment::find(1);
$post = $comment->post;
dd($post);

Tạo mới dữ liệu

$post = Post::find(1);
$comment = new Comment;
$comment->comment = "Hi ManhDanBlog";
$post = $post->comments()->save($comment);
$post = Post::find(1);
 
$comment1 = new Comment;
$comment1->comment = "Hi ManhDanBlog Comment 1";
 
$comment2 = new Comment;
$comment2->comment = "Hi ManhDanBlog Comment 2";
 
$post = $post->comments()->saveMany([$comment1, $comment2]);
$comment = Comment::find(1);
$post = Post::find(2);
 
$comment->post()->associate($post)->save();

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Many to Many Eloquent Relationship

Laravel Many to Many Eloquent Relationship

Many To many Relationship là mối quan hệ hơi phức tạp hơn mối quan hệ 1 - 1 và 1- n. Ví dụ một user có thể có nhiều role khác nhau, trong đó role cũng được liên kết với nhiều user khác nhau. Vì vậy...

Pipeline Design Pattern in Laravel

Pipeline Design Pattern in Laravel

Pipeline Design Pattern là nơi mà các dữ liệu được chuyển qua một chuỗi các nhiệm vụ hoặc giai đoạn. Pipeline hoạt động giống như một chuỗi dây chuyền lắp ráp, nơi dữ liệu được xử lý và sau đó, sẽ...

Laravel UI Custom Email Password Reset Template

Laravel UI Custom Email Password Reset Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email password reset thay vì sử dụng template email password...

Google Drive as Filesystem in Laravel

Google Drive as Filesystem in Laravel

Đối với một số dự án, bạn cần phải sử dụng Google Drive (với tài khoản @gmail.com cá nhân hoặc tài khoản G Suite) làm nhà cung cấp bộ nhớ trong các dự án Laravel. Trong bài đăng này, tôi sẽ hướng d...

Laravel Routing

Laravel Routing

Route là gì? Đúng như tên gọi của nó, Route thực hiện chức năng định tuyến, dẫn đường cho các HTTP request gửi đến đúng nơi mà ta mong muốn. Với sự phát triển mạnh mẽ của ứng dụng web ngày nay, việc...

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

Laravel customize your API Versioning Route File

Laravel customize your API Versioning Route File

Trong khuôn khổ của Laravel, các route của api được tách thành một file duy nhất, đó là file api.php nằm trong thư mục routes . Nếu chúng ta muốn thêm version vào route api thì chúng ta sẽ làm như...

Cloudflare's Turnstile CAPTCHA in Laravel

Cloudflare's Turnstile CAPTCHA in Laravel

Ngày 28/09/2022, Cloudflare đã thông báo về phiên bản beta mở của Turnstile, một giải pháp thay thế vô hình cho CAPTCHA. Bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên Internet muốn thay thế CAPTCHA trên trang web c...

Document Laravel API With OpenAPI (Swagger)

Document Laravel API With OpenAPI (Swagger)

Swagger là gì? Swagger là một Ngôn ngữ mô tả giao diện để mô tả các API RESTful được thể hiện bằng JSON. Swagger được sử dụng cùng với một bộ công cụ phần mềm mã nguồn mở để thiết kế, xây dựng, l...

ManhDanBlogs