Many To many Relationship là mối quan hệ hơi phức tạp hơn mối quan hệ 1 - 1 và 1- n. Ví dụ một user có thể có nhiều role khác nhau, trong đó role cũng được liên kết với nhiều user khác nhau.

Vì vậy, trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo migrate, tạo dữ liệu và truy xuất dữ liệu trong Many to many Relationship.

Trong ví dụ này, tôi sẽ tạo các bảng "users", "roles" và "role_users", mỗi bảng đều được liên kết với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tạo Many to many Relationship bằng cách sử dụng laravel Eloquent Model. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo migrate, model,  truy vấn dữ liệu và sau đó là cách tạo dữ liệu. Vì vậy, chúng ta sẽ thử một làm một ví dụ với cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu như sau

Many to Many Relationship sẽ sử dụng  "belongsToMany()" cho mối quan hệ.

Bây giờ chúng ta phải tạo bảng users, bảng roles, bảng role_users và thêm foreign key với bảng users và bảng roles. Vì vậy, bạn hãy tạo như hướng dẫn dưới đây:

Tạo migrations

Migration bảng users

Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string('name');
  $table->string('email')->unique();
  $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
  $table->string('password');
  $table->rememberToken();
  $table->timestamps();
});

Migration bảng roles

Schema::create('roles', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string('name');
  $table->timestamps();
});

Migration bảng role_users

Schema::create('role_users', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->unsignedBigInteger('user_id');
  $table->unsignedBigInteger('role_id');
  $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');
  $table->foreign('role_id')->references('id')->on('roles')->onDelete('cascade');
  $table->timestamps();
});

Tạo models

Model bảng users

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
 
class User extends Authenticatable
{
  use Notifiable;
 
  /**
   * The attributes that are mass assignable.
   *
   * @var array
   */
  protected $fillable = [
    'name', 'email', 'password',
  ];
 
  /**
   * The attributes that should be hidden for arrays.
   *
   * @var array
   */
  protected $hidden = [
    'password', 'remember_token',
  ];
 
  /**
   * The roles that belong to the user.
   */
  public function roles()
  {
    return $this->belongsToMany(Role::class, 'role_user');
  }
}

Model bảng roles

<?php
namespace App\Models;
 
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 
class Role extends Model
{
  /**
   * The users that belong to the role.
   */
  public function users()
  {
    return $this->belongsToMany(User::class, 'role_user');
  }
}

Model bảng role_users

<?php
namespace App\Models;
 
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 
class UserRole extends Model
{
   
}

Truy vấn dữ liệu

$user = User::find(1);	
dd($user->roles);
$role = Role::find(1);	
dd($role->users);

Tạo mới dữ liệu

$user = User::find(2);	
$roleIds = [1, 2];
$user->roles()->attach($roleIds);
$user = User::find(3);	
$roleIds = [1, 2];
$user->roles()->sync($roleIds);
$role = Role::find(1);	
$userIds = [3, 4];
$role->users()->attach($userIds);
$role = Role::find(2);	
$userIds = [3, 4];
$role->users()->sync($userIds);

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Socialite Login With Gitlab

Laravel Socialite Login With Gitlab

GitLab GitLab là kho lưu trữ Git dựa trên web cung cấp các kho lưu trữ mở và riêng tư miễn phí, các khả năng theo dõi vấn đề và wiki. Đây là một nền tảng DevOps hoàn chỉnh cho phép các chuyên gia...

Laravel Routing

Laravel Routing

Route là gì? Đúng như tên gọi của nó, Route thực hiện chức năng định tuyến, dẫn đường cho các HTTP request gửi đến đúng nơi mà ta mong muốn. Với sự phát triển mạnh mẽ của ứng dụng web ngày nay, việc...

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

Laravel Export & Import CSV

Laravel Export & Import CSV

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các tạo cách Export hoặc Import CSV trong Laravel. Nhưng thay vì chỉ viết hàm đơn thuần trong PHP thì tôi sẽ hướng dẫn các tạo ra một Service trong Laravel bằng cá...

Laravel CKEditor 5 Image Upload

Laravel CKEditor 5 Image Upload

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Middlewares

Laravel Middlewares

Middleware cung cấp một cơ chế thuận tiện để lọc các yêu cầu HTTP gửi đến ứng dụng bạn. Nó là một lớp trung gian nằm giữa request và controller. Bạn có thể thêm các xử lý logic trước khi gửi đến contr...

How to Install Laravel on CentOS 6/7

How to Install Laravel on CentOS 6/7

Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào 6/2011. Laravel ra đời nhằm mục đích phát triển ứng dụng web dựa trên mô hìn...

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Google Gemini Gemini là một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mạnh mẽ từ Google không chỉ có khả năng hiểu văn bản mà còn có thể hiểu cả hình ảnh, video và âm thanh. Gemini là một mô hình đa phương ti...

Laravel UI Custom Email Password Reset Template

Laravel UI Custom Email Password Reset Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email password reset thay vì sử dụng template email password...

ManhDanBlogs