THÔNG TIN BẢN QUYỀN

Cảm ơn các bạn đã truy cập ManhDanBlog - kênh thông tin (Blogging) dành cho các bạn yêu thích công việc lập trình viên. ManhDanBlog nhằm cung cấp các tài liệu và hướng dẫn học lập trình cho những người yêu thích công việc lập trình.

Tất cả các bài viết được công bố trên ManhDanBlog đều do các thành viên tự viết trên những kinh nghiệm làm việc mà có được, hoặc dịch hoặc tổng hợp từ nhiều nguồn.

Các bài viết sưu tầm hoặc có nội dung được ManhDanBlog trích dẫn đều có tên tác giả và liên kết ngược trang gốc nhằm tôn trọng bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ tạo ra nguồn tài nguyên và cung cấp tư liệu quý cho mọi người.

ManhDanBlog luôn chống lại các hành vi lạm dụng, hoặc cố ý sử dụng các tài liệu số hóa mà không được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xem đây là hành vi vi phạm bản quyền tác giả và ManhDanBlog không khuyến khích các sự cố này xảy ra.

XỬ LÝ VI PHẠM BẢN QUYỀN

Chúng tôi rất lấy làm tiếc và không mong muốn phát đi những cảnh báo về bản quyền dưới bất kì lý do hay điều kiện khách quan nào. Tuy nhiên, nếu bạn vi phạm việc sao chép nội dung mà không liên hệ tác giả và áp dụng các quy định về chia sẻ bài viết trên Website này, Chúng tôi buộc phải báo cáo với Google và hiển nhiên, kênh website của bạn sẽ phải nhận lại một động thái trừng phạt từ Google hành động tiêu cực mà bạn đã vô tình hoặc cố ý để sự việc xảy ra.

Google, họ có thể dựa trên thời gian đăng bài và thứ hạng của các website hoặc/và nhiều yếu tố khác để nhận diện nội dung gốc và nội dung vi phạm bản quyền. Nếu, việc sao chép nội dung của bạn gây hậu quả nghiệm trọng khi chia sẻ, Chúng tôi buộc phải đệ trình sự việc lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý để đảm bảo uy tín cũng như tính xác thực từ Chúng tôi.

Cùng với việc truy cập vào website hoặc/và dữ liệu ManhDanBlog, bạn đã đồng ý nhận toàn bộ trách nhiệm đối với sự tin cậy về bất cứ thông tin nào được cung cấp và không làm tổn hại – khước từ bất cứ hoặc tất cả trách nhiệm pháp lý đối với cá nhân hay tập thể liên quan tới sự phát triển, hình thức và nội dung của website cũng như dữ liệu tại website này, nếu xảy ra mất mát hay thiệt hại gây ra trong quá trình sử dụng.

Chúng tôi hy vọng rằng, tất cả chúng ta nên tôn trọng và đề cao vấn đề bản quyền nhằm giúp cộng đồng tiếp cận được các nội dung chia sẻ hữu ích nhưng chính mục đích chung cần hướng đến.

ManhDanBlogs