Phiên bản Laravel 8 đã được phát hành với một tính năng mà rất nhiều người trong chúng ta đã chờ đợi rất lâu đó là Jobs Batching, nó cho phép chúng ta thực hiện nhiều công việc trong cùng một lúc và theo dõi chúng thực hiện khi có bất kì lỗi nào xảy ra.

Đầu tiên, bạn hãy chạy các lệnh sau để tạo bảng job_batches để chứa các thông tin về job batches

php artisan queue:batches-table
php artisan migrate

Tìm batch bằng ID

Để truy xuất batch theo ID, bạn có thể dụng facade Bus với method findBatch

$batch = Bus::findBatch("909db655-ed38-4739-89ea-ca6c1b13a5a0")

Callbacks

Bus::batch() cung cấp một số chức năng dưới dạng callbacks:

+ then: khi công việc thực hiện thành công

+ catch: khi công việc thực hiện không thành công

+ finally: khi công việc kết thúc

$batch = Bus::batch([
  // jobs here
])->then(function (Batch $batch) {
  info('Batch ['.$batch->id.'] has been finished succesfully');
})->catch(function (Batch $batch, Throwable $e) {
  info('Batch ['.$batch->id.'] failed to process all jobs');
})->finally(function (Batch $batch) {
  info('Batch ['.$batch->id.'] finished proccessing');
})->dispatch();

Batch Object là tập hợp các thuộc tính rất hay cung cấp cho chúng ta các thông tin cần thiết về batch và những gì đang xảy ra đối với các job của batch.

{
  id: "941eaf3c-7e03-4861-92b9-49713402b9e4",
  name: "",
  total_jobs: 0,
  pending_jobs: 0,
  failed_jobs: 0,
  failed_job_ids: "[]",
  options: "a:0:{}",
  cancelled_at: null,
  created_at: 1628595099,
  finished_at: null
}

Bây giờ, sau khi khám phá tính năng, chúng ta hãy làm một ví dụ để hiểu rõ về job batches hơn

Đầu tiên, chúng ta tạo phải job có nhiệm vụ là thêm data giả vào bảng users, để tạo job bạn hãy chạy lệnh command sau

php artisan make:job CreateUserJob

Tiếp theo, bạn hay mở file CreateUserJob.php nằm trong thư mục app/Jobs và chỉnh sửa như sau

<?php

namespace App\Jobs;

use Illuminate\Bus\Batchable;
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldBeUnique;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Foundation\Bus\Dispatchable;
use Illuminate\Queue\InteractsWithQueue;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;

class CreateUserJob implements ShouldQueue
{
  use Batchable, Dispatchable, InteractsWithQueue, Queueable, SerializesModels;
  /**
   * Create a new job instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    //
  }

  /**
   * Execute the job.
   *
   * @return void
   */
  public function handle()
  {
    \App\Models\User::factory(10)->create();
  }
}

Lưu ý, khi bạn sử dụng job batches, bạn cần sử dụng thêm facade bên dưới, mặc định khi tạo job facade bên dưới không được thêm vào

use Illuminate\Bus\Batchable;

Kiểm tra hoạt động Laravel Job Batches

Trong bước này, chúng ta cần thêm một controller để thực hiện job trên.

Để làm được điều này, bạn hãy chạy lệnh command sau

php artisan make:controller TestQueueJobController

Tiếp theo, bạn hãy mở TestQueueJobController và chỉnh sửa như sau

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Jobs\CreateUserJob;
use Illuminate\Bus\Batch;
use Illuminate\Support\Facades\Bus;
use Throwable;

class TestQueueJobController extends Controller
{
  /**
  * Test Job Batches
  **/
  public function run()
  {
    $batch = Bus::batch([
      new CreateUserJob(),
      new CreateUserJob()
    ])->dispatch();
  }
}

Tiếp theo, bạn mở routes/web.php và thêm dòng bên dưới vào

Route::get('job-batches', [App\Http\Controllers\TestQueueJobController::class,'run']);

Sau đó, bạn hãy mở trình duyệt và truy cập vào url /job-batches để thực hiện công việc thêm user.

Sau khi một công việc được thực hiện, bạn cần xử lý queue, đối với điều này, bạn cần sử dụng lệnh command sau

php artisan queue:work

Cuối cùng, khi công việc thực hiện xong, bạn sẽ có thêm 20 user mới trong bảng users.

Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong một ví dụ đơn giản về Laravel Queue, tôi hy vọng hướng dẫn của tôi sẽ giúp ích cho công việc của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel là một Framework PHP mạnh mẽ và linh hoạt, giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Một trong những tính năng hữu ích của Laravel là khả năng ghi nhật ký truy vấn...

Laravel Routing

Laravel Routing

Route là gì? Đúng như tên gọi của nó, Route thực hiện chức năng định tuyến, dẫn đường cho các HTTP request gửi đến đúng nơi mà ta mong muốn. Với sự phát triển mạnh mẽ của ứng dụng web ngày nay, việc...

Laravel Socialite Login With Facebook

Laravel Socialite Login With Facebook

Ngoài xác thực dựa trên biểu mẫu điển hình, Laravel cũng cung cấp một cách đơn giản và thuận tiện để sử dụng Laravel Socialite để xác thực với các nhà cung cấp OAuth. Socialite hiện hỗ trợ xác thực qu...

Csv import with Validation for Laravel

Csv import with Validation for Laravel

Trong một bài viết lúc trước, mình đã chia sẻ đến các bạn cách xây dựng một service import và export CSV sử dụng Facades, nếu có bạn nào không biết hoặc đã quên các bạn có thể tham khảo lại bài viết t...

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Laravel Reverb Lần đầu tiên, Laravel ra mắt một official package cho phép bạn xây dựng một Websocket Server. Trước đây, chúng ta phải sử dụng package bên thứ 3 như Laravel Websocket. Reverb được...

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Google Gemini Gemini là một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mạnh mẽ từ Google không chỉ có khả năng hiểu văn bản mà còn có thể hiểu cả hình ảnh, video và âm thanh. Gemini là một mô hình đa phương ti...

Generate PDF with Header and Footer on every page in Laravel

Generate PDF with Header and Footer on every page in Laravel

Hôm nay, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách dompdf mà header và footer sẽ được hiển thị ở tất cả các trang. Đây cũng là một vấn đề khá phổ biến, khi chúng ta phát triển các tính năng...

Laravel User Authentication

Laravel User Authentication

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn xây dựng chức năng đăng nhập trong Laravel. Công bằng mà nói thì bạn có thể sử dụng Laravel UI hoặc JetStream để tự động tạo ra chức năng đăng nhập trong Lara...

Laravel CKEditor 5 Image Upload

Laravel CKEditor 5 Image Upload

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

ManhDanBlogs