Systemd chủ yếu được sử dụng để quản lý các service trên môi trường Linux, nhưng nó cũng cho phép chúng ta quản lý các service với quyền không phải là root. Điều này, làm cho systemd trở thành một giải pháp thay thế tuyệt vời cho service như supervisord vì nó có thể phát hiện sự cố và tự khỏi động lại service.

Còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu setting service cho Laravel Queue Workers nào.

Cài đặt Laravel Queue Workers with Systemd

Đầu tiên, chúng ta, sẽ tạo ra một file service có tên là queue-main.service nằm trong thư mục /etc/systemd/system, bằng cách chạy lệnh comamnd sau đây:

touch /etc/systemd/system/queue-main.service

Tiếp theo, chúng ta sẽ phân quyền cho file queue-main.service bằng lệnh command sau đây:

chmod 664 /etc/systemd/system/queue-main.service

Tiếp theo, bạn hay chỉnh sửa file queue-main.service như sau:

# Laravel queue worker using systemd
# ----------------------------------
#                  
# /lib/systemd/system/queue-main.service
#                 
# run this command to enable service:
# systemctl enable queue-main.service
[Unit]
Description=queue-service
[Service]
Type=simple
User=nginx
WorkingDirectory=/path/to/my/project
ExecStart=/usr/bin/php artisan queue:work --queue=high,default
Restart=always
StandardOutput=append:/path/to/my/project/storage/logs/queaue.log
StandardError=append:/path/to/my/project/storage/logs/queue.log
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Để systemd nhận ra các thay đổi của bạn, bạn cần chạy lệnh command sau đây:

systemctl daemon-reload

Bây giờ, bạn có thể quản lý Laravel Queue Workers với systemd:

# Bắt đầu sử dụng service
systemctl start queue-main
# Dừng sử dụng service
systemctl stop queue-main
# Khởi động lại service
systemctl restart queue-main
# Hiện thị trang thái service
systemctl status queue-main

Nếu bạn muốn systemd này tự động khởi động khi người dùng đăng nhập, bạn có enable/disable bằng lệnh comamnd sau:

# Enable
systemctl enable queue-main
# Disable 
systemctl disable queue-main

Xem logs

Tất cả mọi thứ về lệnh PHP sẽ được ghi vào stdout, stderr và sẽ được ghi bởi journald. Bạn có thể sử dụng lệnh command sau để xem log:

journalctl -u queue-main

Tự động khởi động lại khi bị lỗi

Thành thật mà nói mọi thứ trên systemd đều có thể bị tắt khi chúng gặp sự cố và bạn muốn đảm bảo rằng nó sẽ tự khởi động lại, May mắn thay, bạn có thể chỉ định trong cấu hình systemd để nó tự khởi động lại khi gặp sự cố không mong muốn

Thêm phần sau vào [Service] trong file queue-main.service

RestartSec=10s
Restart=on-failure

Điều này làm cho systemd khởi động lại service sau 10s khi nó bị dừng với mã lỗi khác 0. Nếu bạn sử dụng exited, systemd coi công việc đã xong và không khởi động lại service cho đến khi bạn khởi động theo cách thủ công.

Nếu bạn vẫn không chắc chắn với xử lý trên, bạn có thể sử dụng crontab để xem service cho đang chạy hay không, nếu nó không chạy thì chúng ta bật service một lần nữa

Đầu tiên, bạn hãy tạo một file bash start_queue_main.sh với nội dung sau:

#!/bin/bash
 
HOME=/root
LOGNAME=root
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
LANG=en_US.UTF-8
SHELL=/bin/sh
PWD=/root
systemctl is-active --quiet queue-main && echo service is running || systemctl start queue-main

Sau đó, chúng ta sẽ setting crontab cứ 1 phút sẽ chạy file bash này một lần

* * * * * /usr/bin/sh /path/to/my/bash/start_queue_main.sh >> /dev/null 2>&1

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Artisan Console

Laravel Artisan Console

Ngoài các lệnh command mặc định của Laravel được cung cấp bởi Artisan, có rất nhiều tác vụ trong ứng dụng Laravel của bạn có thể được xử lý rất tốt bằng các lệnh command này. Nhưng đôi khi có nhiều tá...

Laravel Routing

Laravel Routing

Route là gì? Đúng như tên gọi của nó, Route thực hiện chức năng định tuyến, dẫn đường cho các HTTP request gửi đến đúng nơi mà ta mong muốn. Với sự phát triển mạnh mẽ của ứng dụng web ngày nay, việc...

Laravel Mail Sending Redirector Listener

Laravel Mail Sending Redirector Listener

Trong quá trình phát triển web, việc gửi email là một chức năng quan trọng để thông báo, đặt lại mật khẩu, hoặc tương tác với người dùng. Tuy nhiên, khi chúng ta đang trong quá trình phát triển, vi...

Laravel Validate Video Duration

Laravel Validate Video Duration

Đôi khi trong dự án, chúng ta cần xác định thời lượng video được phép upload lên server. Nhưng rất tiếc, Laravel không cung cấp validate xác định thời lượng video để chúng ta thực hiện được. Vì vậy, t...

Laravel Socialite Login With Google

Laravel Socialite Login With Google

Google Google là một công cụ tìm kiếm trên internet. Nó sử dụng một thuật toán độc quyền được thiết kế để truy xuất và sắp xếp các kết quả tìm kiếm nhằm cung cấp các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và ph...

Laravel CKEditor 5 Image Upload

Laravel CKEditor 5 Image Upload

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Vấn đề Đôi khi, trang web của bạn chỉ muốn người dùng sử chức năng remembering users  trong 7 ngày hoặc là 30 ngày chẳng hạn. Nhưng Authentication của Laravel không cung cấp cho chúng ta tùy chọn đ...

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel One to Many Eloquent Relationship

Laravel One to Many Eloquent Relationship

One to Many Relationship được sử dụng trong trường hợp một dữ liệu của một bảng được liên kết với một hoặc nhiều dữ liệu ở bảng khác. Ví dụ, một bài post có thể có nhiều comment. Vì vậy, trong hướn...

ManhDanBlogs