Google Gemini

Gemini là một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mạnh mẽ từ Google không chỉ có khả năng hiểu văn bản mà còn có thể hiểu cả hình ảnh, video và âm thanh.

Gemini là một mô hình đa phương tiện, Gemini được mô tả là có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp trong toán học, vật lý và các lĩnh vực khác.

Gemini cũng có thể hiểu và tạo ra mã nguồn chất lượng cao trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Gemini PHP for Laravel

Gemini PHP for Laravel là một thư viện PHP được cộng đồng duy trì, cho phép bạn tương tác với Gemini AI API.

Gemini PHP for Laravel được xây dựng dựa trên Gemini PHP Client, cung cấp Facade để tương tác với các mô hình API và AI có sẵn.

Để tìm hiểu thêm, bạn có thể tham khảo tại: https://github.com/google-gemini-php/laravel

Ngoài ra, Gemini Docs and API Reference for Developersgemini.google.com là những tài liệu tham khảo tuyệt vời.

Thực hiện cài đặt Gemini trong Laravel

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp Gemini AI của Google vào một dự án Laravel và thực hiện một số ví dụ cơ bản về Gemini AI (Phiên bản được áp dụng trong bài viết là Laravel 10).

Gemini API key

Để sử dụng API của Gemini, bạn sẽ cần phải có một API key của Gemini. Nếu bạn chưa có, bạn hãy thực hiện các bước sau để tạo API key của Gemini.

Bước 1: Bạn hãy truy cập vào Google AI Studio: https://aistudio.google.com/app/apikey

Bước 2: Nhấn vào nút Create API key để bắt đầu tạo API key:

 Bước 3: Nhấn nút Create API key in new project để tạo API key trong dự án mới:

Bước 4: Sau khi chờ đợi trong vài phút để Google AI Studio tạo API key, chúng ta sẽ nhận được thông tin API key như hình bên dưới:

Cài đặt Gemini PHP for Laravel

Để bắt đầu tích hợp Gemini PHP vào dự án Laravel của bạn, trước tiên bạn cần cài đặt thư viện Gemini PHP for Laravel bằng lệnh sau:

composer require google-gemini-php/laravel

Sau đó, tiến hành cài đặt Gemini vào dự án Laravel bằng lệnh sau:

php artisan gemini:install

✷ Sau khi chạy lệnh trên, tập tin cấu hình là config/gemini.php sẽ được tạo ra.

Tiếp theo, chúng ta hãy thêm API key của  Gemini mà bạn đã tạo ở trên vào tập tin .env của dự án Laravel:

GEMINI_API_KEY=xxxxxxx

Sau khi hoàn thành cài đặt thư viện Gemini PHP for Laravel, bạn hãy tạo một Controller để thực hiện các ví dụ cơ bản của Gemini bằng lệnh sau:

php artisan make:controller GeminiController

Sau đó, hãy chỉnh sửa GeminiController.php trong thư mục app/Http/Controllers với nội dung như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Gemini\Data\Blob;
use Gemini\Enums\MimeType;
use Gemini\Laravel\Facades\Gemini;

class GeminiController extends Controller
{
  public function text(Request $request)
  {
    $question = $request->question ?? 'Hello';
    $result  = Gemini::geminiPro()->generateContent($question);
    return response()->json(['result' => $result->text()]);
  }

  public function textWithImage(Request $request)
  {
    $question = $request->question ?? 'What is this picture?';
    $image  = $request->image ?? 'https://storage.googleapis.com/generativeai-downloads/images/scones.jpg';
    $result  = Gemini::geminiProVision()
      ->generateContent([
        $question,
        new Blob(
          mimeType: MimeType::IMAGE_JPEG,
          data: base64_encode(
            file_get_contents($image)
          )
        )
      ]);
    return response()->json(['result' => $result->text()]);
  }
}

Chúng ta hãy thiết lập route cho hàm texttextWithImage trong GeminiController.php trong tập tin routes/api.php như sau:

<?php

...
use App\Http\Controllers\GeminiController;

...

Route::post('/gemini/text', [GeminiController::class, 'text']);
Route::post('/gemini/text-with-image', [GeminiController::class, 'textWithImage']);

Kết quả của công việc bạn đã làm đang chờ bạn khám phá!

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, giờ là lúc để chúng ta cùng nhau khám phá thành quả công sức của mình.

Chúng ta sẽ dùng Postman để kiểm tra Chat Resource: Text và Chat Resource: Text và Image trong Gemini.

Chat Resource: Text

Bạn hãy dùng Postman thực hiện HTTP đến API sau để kiểm tra Chat Resource: Text

http://127.0.0.1/api/gemini/text 

Chat Resource: Text và Image

Bạn hãy dùng Postman thực hiện HTTP đến API sau để kiểm tra Chat Resource: Text và Image

http://127.0.0.1/api/gemini/text-with-image

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Vấn đề Đôi khi, trang web của bạn chỉ muốn người dùng sử chức năng remembering users  trong 7 ngày hoặc là 30 ngày chẳng hạn. Nhưng Authentication của Laravel không cung cấp cho chúng ta tùy chọn đ...

Laravel Socialite Login With Facebook

Laravel Socialite Login With Facebook

Ngoài xác thực dựa trên biểu mẫu điển hình, Laravel cũng cung cấp một cách đơn giản và thuận tiện để sử dụng Laravel Socialite để xác thực với các nhà cung cấp OAuth. Socialite hiện hỗ trợ xác thực qu...

ZSH-Artisan CLI and Docker: The Perfect Match for Laravel Development

ZSH-Artisan CLI and Docker: The Perfect Match for Laravel Development

Zsh Zsh viết tắt của “ Z Shell ” là một shell nâng cao cho hệ thống Unix và Linux. Nó được phát triển nhằm cung cấp các tính năng và khả năng cao hơn so với shell mặc định trên hầu hết các hệ thố...

Integrating OpenAI in Laravel

Integrating OpenAI in Laravel

OpenAI OpenAI là một phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ bao gồm tổ chức phi lợi nhuận OpenAI Incorporated (OpenAI Inc.) và công ty con hoạt động vì lợi nhuận OpenAI Limited Par...

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel One to Many Eloquent Relationship

Laravel One to Many Eloquent Relationship

One to Many Relationship được sử dụng trong trường hợp một dữ liệu của một bảng được liên kết với một hoặc nhiều dữ liệu ở bảng khác. Ví dụ, một bài post có thể có nhiều comment. Vì vậy, trong hướn...

Laravel Artisan Console

Laravel Artisan Console

Ngoài các lệnh command mặc định của Laravel được cung cấp bởi Artisan, có rất nhiều tác vụ trong ứng dụng Laravel của bạn có thể được xử lý rất tốt bằng các lệnh command này. Nhưng đôi khi có nhiều tá...

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Many to many Polymorphic Relationship cũng hơi phức tạp để hiểu. Ví dụ: nếu bạn có bài post, video và tag, bạn cần kết nối với nhau theo yêu cầu là mọi bài đăng đều có nhiều tag và video cũng như vậy....

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

ManhDanBlogs