Đối với một số dự án, bạn cần phải sử dụng Google Drive (với tài khoản @gmail.com cá nhân hoặc tài khoản G Suite) làm nhà cung cấp bộ nhớ trong các dự án Laravel.

Trong bài đăng này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Google Drive làm storage thông qua filesystem của Framework Laravel.

Cài đặt Google Drive trong Laravel

Google đã cung cấp API cho chúng ta tương tác:

https://developers.google.com/drive/api/v3/manage-uploads

Nhưng để chúng ta có thể cài đặt nhanh chóng và dễ dàng sử dụng, mình sẽ dùng thư viện sau để hỗ trợ:

https://github.com/masbug/flysystem-google-drive-ext

Nếu dự án của bạn sử dụng Flysystem V2/V3 hoặc Laravel >= 9.x.x thì bạn hãy sử dụng lệnh sau:

composer require masbug/flysystem-google-drive-ext

Nếu dự án của bạn sử dụng Flysystem V1 hoặc Laravel <= 8.x.x thì bạn hãy sử dụng lệnh sau:

composer require masbug/flysystem-google-drive-ext:"^1.0.0"

Sau khi, cài đặt thư viện hoàn thành, chúng ta sẽ dùng lệnh sau để tạo Service Providers cho Google Drive:

php artisan make:provider GoogleServiceProvider

Tiếp theo, mở GoogleServiceProvider.php nằm trong thư mục app/Providers và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;

class GoogleServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Register services.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    //
  }

  /**
   * Bootstrap services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    try {
      Storage::extend('google', function($app, $config) {
        $options = [];
        if (!empty($config['teamDriveId'] ?? null)) {
          $options['teamDriveId'] = $config['teamDriveId'];
        }
        $client = new \Google\Client();

        $client->setClientId($config['clientId']);
        $client->setClientSecret($config['clientSecret']);
        $client->refreshToken($config['refreshToken']);

        $service = new \Google\Service\Drive($client);
        $adapter = new \Masbug\Flysystem\GoogleDriveAdapter($service, $config['folder'] ?? '/', $options);
        $driver = new \League\Flysystem\Filesystem($adapter);

        return new \Illuminate\Filesystem\FilesystemAdapter($driver, $adapter);
      });
    } catch(\Exception $e) {
      // your exception handling logic
    }
  }
}

Tiếp tục, mở file config/app.php và đăng kí GoogleServiceProvider như sau:

....
'providers' => [
  ....
  App\Providers\GoogleServiceProvider::class,
],
....

Cuối cùng, chúng ta sẽ đăng kí thông tin Google Drive vào config/filesystems.php như sau:

...
'disks' => [
  ...
  'google' => [
    'driver' => 'google',
    'clientId' => env('GOOGLE_DRIVE_CLIENT_ID'),
    'clientSecret' => env('GOOGLE_DRIVE_CLIENT_SECRET'),
    'refreshToken' => env('GOOGLE_DRIVE_REFRESH_TOKEN'),
    'folder' => env('GOOGLE_DRIVE_FOLDER'),
    //'teamDriveId' => env('GOOGLE_DRIVE_TEAM_DRIVE_ID'),
  ],
  ...
],
...

Google Drive API keys

Để chúng ta có thể lưu trữ được trên Google Drive chúng ta cần có các thông tin như Client ID, Client Secret và Refresh Token. Các bạn có thể tham khảo các hướng dẫn bên dưới:

+ Lấy thông tin Client ID và Client Secret

+ Lấy thông tin Refresh Token

Sau khi có được các thông tin cần thiết, bạn hãy thêm các thông tin đó vào .env như sau:

FILESYSTEM_CLOUD=google
GOOGLE_DRIVE_CLIENT_ID=xxx
GOOGLE_DRIVE_CLIENT_SECRET=xxx
GOOGLE_DRIVE_REFRESH_TOKEN=xxx
GOOGLE_DRIVE_FOLDER=

※Nếu GOOGLE_DRIVE_FOLDER không có giá trị thì mặc định sẽ được upload ở thư mục gốc.

※Nếu GOOGLE_DRIVE_FOLDER là một tên thư mục không tồn tại thì khi upload sẽ tự động tạo ra thư mục đó và upload dữ liệu vào thư mục này.

Trải nghiệm Upload File lên Google Drive trong Laravel

Đầu tiên, bạn mở routes/web.php và thêm route bên dưới:

Route::get('upload-file', function() {
  \Storage::disk('google')->put('google-drive.txt', 'Google Drive As Filesystem In Laravel (ManhDanBlogs)');
  dd('Đã upload file lên google drive thành công!');
});

Tiếp theo, các bạn hãy truy cập vào URL: http://127.0.0.1:8000/upload-file

Như vậy, chúng ta đã upload thành công lên Google Drive để chắc chắn chúng ta hãy truy cập vào Google Drive để kiểm tra:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel 9 REST API With Sanctum Authentication

Laravel 9 REST API With Sanctum Authentication

Laravel Sanctum Laravel Sanctum cung cấp một hệ thống authentication đơn giản cho các SPA, ứng dụng Mobile và API đơn giản sử dụng token. Sanctum cho phép ứng dụng của bạn phát hành các mã token...

Laravel Socialite Login With Github

Laravel Socialite Login With Github

GitHub GitHub là một nền tảng phát triển phần mềm trực tuyến. Nó được sử dụng để lưu trữ, theo dõi và cộng tác trong các dự án phần mềm. Nó giúp các nhà phát triển dễ dàng chia sẻ các tập tin mã...

Laravel Accessor and Mutator

Laravel Accessor and Mutator

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để format các Eloquent Attributes bằng cách sử dụng tính năng Laravel Accessors and Mutators. Accessors được sử dụng để format các thuộc tính khi c...

Integrating elFinder Into CKEditor 5 In Laravel

Integrating elFinder Into CKEditor 5 In Laravel

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Has Many Through Relationship hơi phức tạp để hiểu một cách đơn giản, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một con đường tắt để có thể truy cập dữ liệu của một quan hệ xa xôi thông qua một mối quan hệ trung gi...

Integrating TinyMCE in Laravel 10 using Vite

Integrating TinyMCE in Laravel 10 using Vite

TinyMCE TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc. TinyMCE cho phép ngư...

Laravel Validation

Laravel Validation

Lợi thế lớn nhất của Laravel so với các Framework khác là Laravel tích hợp rất nhiếu tính năng được tích hợp sẵn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Laravel Validation. Chức năng Là một...

Laravel Socialite Login With Google

Laravel Socialite Login With Google

Google Google là một công cụ tìm kiếm trên internet. Nó sử dụng một thuật toán độc quyền được thiết kế để truy xuất và sắp xếp các kết quả tìm kiếm nhằm cung cấp các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và ph...

Laravel Model

Laravel Model

Model là gì? Trong mô hình MVC, chữ “M” viết tắt là Model, Model dùng để xử lý logic nghiệp vụ trong bất kì ứng dụng dựa trên mô hình MVC. Trong Laravel, Model là lớp đại diện cho cấu trúc logic và...

ManhDanBlogs