Has Many Through Relationship hơi phức tạp để hiểu một cách đơn giản, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một con đường tắt để có thể truy cập dữ liệu của một quan hệ xa xôi thông qua một mối quan hệ trung gian. Ví dụ: một country được kết nối với user, đồng thời user có cũng có bài post, thì chúng tôi có thể truy cập tất cả các bài post được kết nối với một country cụ thể.

Vì vậy, trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo migrate, tạo dữ liệu và truy xuất dữ liệu trong Has Many Through Relationship.

Trong ví dụ này, tôi sẽ tạo bảng "users", "posts" và "countries". mỗi bảng đều được liên kết nhau. bây giờ chúng ta sẽ tạo Has Many Through Relationship bằng cách sử dụng laravel Eloquent Model. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo migrate, model, truy vấn dữ liệu và sau đó là cách tạo dữ liệu. Vì vậy, chúng ta sẽ thử một làm một ví dụ với cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu như sau

Has Many Through Relationship sẽ sử dụng "hasManyThrough()" cho mối quan hệ.

Tạo migrations

Bây giờ chúng ta phải tạo bảng users, bảng posts, bảng countries và thêm foreign key cho bảng users và bảng posts. Vì vậy, bạn hãy tạo như hướng dẫn dưới đây:

Migration bảng countries

Schema::create('countries', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string('name');
  $table->timestamps();
});

Migration bảng users

Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string('name');
  $table->string('email')->unique();
  $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
  $table->string('password');
  $table->unsignedBigInteger('country_id');
  $table->rememberToken();
  $table->timestamps();
  $table->foreign('country_id')->references('id')->on('countries') ->onDelete('cascade');
});

Migration bảng posts

Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string("name");
  $table->unsignedBigInteger('user_id');
  $table->timestamps();
  $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');
});

Tạo models

Ở đây, chúng tôi sẽ tạo model country. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng "hasManyThrough ()" cho mối quan hệ của cả hai model còn lại

Model bảng countries

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 
class Country extends Model
{
  public function posts()
  {
    return $this->hasManyThrough(
      Post::class,
      User::class,
      'country_id', // Foreign key on users table...
      'user_id', // Foreign key on posts table...
      'id', // Local key on countries table...
      'id' // Local key on users table...
    );
  }
}

Truy vấn dữ liệu

$country = Country::find(1);	
dd($country->posts);

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel UI Custom Email Password Reset Template

Laravel UI Custom Email Password Reset Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email password reset thay vì sử dụng template email password...

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Vấn đề Đôi khi, trang web của bạn chỉ muốn người dùng sử chức năng remembering users  trong 7 ngày hoặc là 30 ngày chẳng hạn. Nhưng Authentication của Laravel không cung cấp cho chúng ta tùy chọn đ...

Laravel Socialite Login With Gitlab

Laravel Socialite Login With Gitlab

GitLab GitLab là kho lưu trữ Git dựa trên web cung cấp các kho lưu trữ mở và riêng tư miễn phí, các khả năng theo dõi vấn đề và wiki. Đây là một nền tảng DevOps hoàn chỉnh cho phép các chuyên gia...

Laravel Upload File Using Trait

Laravel Upload File Using Trait

Hiện nay, đa số các dự án đều có chức năng upload file, nên tôi đã thử xây dựng một lớp Trait Upload File, để chúng ta dễ dàng sao chép qua các dự án khác để sử dụng, nhằm rút ngắn thời gian phát triể...

Laravel Socialite Login With Linkedin

Laravel Socialite Login With Linkedin

LinkedIn LinkedIn là mạng xã hội tập trung vào mạng lưới nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp và chuyên nghiệp lớn nhất thế giới trên internet. Bạn có thể sử dụng LinkedIn để tìm công việc hoặc...

How To Optimize Your Site With GZIP Compression

How To Optimize Your Site With GZIP Compression

GZIP là công nghệ nén thường được sử dụng để truyền dữ liệu một cách nhanh chóng qua Insternet. Hiện nay, GZIP là một tiêu chuẩn để nén các file trên trang web, đa số các website hiện nay hơn 99% sử d...

Laravel Authentication With Laravel UI

Laravel Authentication With Laravel UI

Laravel UI Laravel UI cung cấp một cách nhanh chóng để mở rộng các route và view cần thiết cho chức năng Authentication và bao gồm các cài đặt liên quan cho Bootstrap, React hoặc Vue. Mặc dù nó v...

Laravel Model

Laravel Model

Model là gì? Trong mô hình MVC, chữ “M” viết tắt là Model, Model dùng để xử lý logic nghiệp vụ trong bất kì ứng dụng dựa trên mô hình MVC. Trong Laravel, Model là lớp đại diện cho cấu trúc logic và...

Pipeline Design Pattern in Laravel

Pipeline Design Pattern in Laravel

Pipeline Design Pattern là nơi mà các dữ liệu được chuyển qua một chuỗi các nhiệm vụ hoặc giai đoạn. Pipeline hoạt động giống như một chuỗi dây chuyền lắp ráp, nơi dữ liệu được xử lý và sau đó, sẽ...

ManhDanBlogs