Trước đây, chúng ta bị giới hạn cast mặc định do Laravel cung cấp. Mặc dù, có một số gói thư viện có thể  giúp chúng ta custom được nhưng chúng có một nhược điểm lớn. Bởi vì, chúng ghi đề phương thức setAttribute và getAttribute thông qua trait, chúng không thể sử dụng bất kì một gói thư viện nào khác vì chúng cũng ghi đè phương thức đó.

Giờ đây, Laravel đã hỗ trợ phần custom cast, sẽ không xảy ra vấn đề như không tương thích giữa các thư viện nữa. Để hiểu rõ hơn về Laravel Custom Eloquent Casts chúng ta hãy thực hiện một số ví dụ đơn giản như sau.

Để khai báo một Custom Eloquent Casts:

Chúng ta cần implement interface CastsAttributes có chứa 2 phương thức get và set dùng để get giá trị và set giá trị cho các attribute.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một file tên là EncryptCast.php nằm ở thư mục app/Casts, phần tạo này các bạn hãy bằng tay vì Laravel chưa cung cấp lệnh command để tạo file một cách tự động.

Sau đó bạn hãy mở file EncryptCast.php và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Casts;

use Illuminate\Contracts\Database\Eloquent\CastsAttributes;

class EncryptCast implements CastsAttributes
{
  /**
   * Cast the given value.
   *
   * @param \Illuminate\Database\Eloquent\Model $model
   * @param string $key
   * @param mixed $value
   * @param array $attributes
   * @return array
   */
  public function get($model, $key, $value, $attributes)
  {
    return decrypt($value);
  }

  /**
   * Prepare the given value for storage.
   *
   * @param \Illuminate\Database\Eloquent\Model $model
   * @param string $key
   * @param array $value
   * @param array $attributes
   * @return string
   */
  public function set($model, $key, $value, $attributes)
  {
    return [$key => encrypt($value)];
  }
}

Trong Model (ở đây mình sử dụng Model User), chúng ta sẽ set thuộc tính password sử dụng Custom Cast mà chúng ta vừa tạo ở trên như sau:

<?php

namespace App\Models;

use App\Casts\EncryptCast;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
  /**
   * The attributes that should be cast.
   *
   * @var array
   */
  protected $casts = [
    'password' => EncryptCast::class,
  ];
}

Bây giờ, chúng ta hãy trải nghiệm cách hoạt động của Laravel Custom Cast ở một controller bất kỳ nào.

/**
 * Show the form for creating a new resource.
 *
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function create()
{
  $user = User::first();
  $user->password = 'ManhDanBlogs';
  $user->save();   
  // Giá trị được mã hóa (sẽ được lưu vào database)
  // Raw value : eyJpdiI6IjI1dE9RMGFQUktjeTk5aTVIQWlSNX....
  dd($user->getAttributes()['password']);
  // Giá trị chưa được mã hóa
  dd($user->password);
}

Đôi khi, bạn chỉ muốn format giá trị đang set trên model và không thực hiện bất kỳ xử lý nào khi chúng ta truy xuất dữ liệu từ model.

Vì vậy, chúng ta nên sử dụng interface CastsInboundAttributes, vì nó chỉ yêu cầu bắt buộc duy nhất là hàm set.

Ví dụ, bạn muốn giới hạn độ dài của string khi thực hiện set giá trị trong model.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một file tên là LimitCaster.php nằm ở thư mục app/Casts và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Casts;

use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Contracts\Database\Eloquent\CastsInboundAttributes;

class LimitCaster implements CastsInboundAttributes
{
   /**
   * Create a new cast class instance.
   *
   * @param string|null $algorithm
   * @return void
   */
  public function __construct($length = 25)
  {
    $this->length = $length;
  }

  /**
   * Prepare the given value for storage.
   *
   * @param \Illuminate\Database\Eloquent\Model $model
   * @param string $key
   * @param array $value
   * @param array $attributes
   * @return string
   */
  public function set($model, $key, $value, $attributes)
  {
    return [$key => Str::limit((string) $value, $this->length)];
  }
}

Trong Model (ở đây mình sử dụng Model User), chúng ta sẽ set thuộc tính name sử dụng Custom Cast mà chúng ta vừa tạo ở trên như sau:

<?php

namespace App\Models;

use App\Casts\LimitCaster;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
  /**
   * The attributes that should be cast.
   *
   * @var array
   */
  protected $casts = [
    name' => LimitCaster::class . ':7'
  ];
}

Bây giờ, chúng ta hãy trải nghiệm cách hoạt động của nó ở một controller bất kỳ nào.

/**
 * Show the form for creating a new resource.
 *
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function create()
{
  $user = User::first();
  $user->name = 'ManhDanBlogs';
  $user->save();   
  // Value: ManhDan...
  dd($user->name);
}

Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong một ví dụ đơn giản về Laravel Custom Cast, tôi hy vọng hướng dẫn của tôi sẽ giúp ích cho công việc của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Facades

Laravel Facades

Facade là gì? Chúng ta có thể hiểu Facade là mặt tiền và mặt trước của một tòa nhà hay bất cứ thứ gì. Tầm quan trọng của Facade là chúng có thể dễ nhận thấy và nổi bật hơn, tương tự như vậy, thì...

Laravel UI Custom Email Verification Template

Laravel UI Custom Email Verification Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email verification thay vì sử dụng template email verificatio...

Integrating elFinder into TinyMCE 6 in Laravel

Integrating elFinder into TinyMCE 6 in Laravel

TinyMCE TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc. TinyMCE cho phép người d...

Laravel Socialite Login With Facebook

Laravel Socialite Login With Facebook

Ngoài xác thực dựa trên biểu mẫu điển hình, Laravel cũng cung cấp một cách đơn giản và thuận tiện để sử dụng Laravel Socialite để xác thực với các nhà cung cấp OAuth. Socialite hiện hỗ trợ xác thực qu...

Laravel Jobs Batching

Laravel Jobs Batching

Phiên bản Laravel 8 đã được phát hành với một tính năng mà rất nhiều người trong chúng ta đã chờ đợi rất lâu đó là Jobs Batching, nó cho phép chúng ta thực hiện nhiều công việc trong cùng một lúc và t...

Laravel View

Laravel View

View là gì? Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. Nơi mà người dùng có thể lấy được thông tin dữ liệu của MVC thông qua các thao tác truy vấn như tìm kiếm hoặc sử dụng thông qua các...

Simplify Your Laravel Workflow with Laravel Pint

Simplify Your Laravel Workflow with Laravel Pint

Laravel Pint là gì? Laravel Pint là một công cụ sửa đổi mã nguồn của bạn để mã nguồn của bạn tuân thủ theo các tiêu chuẩn. Nói một cách khác, Laravel Pint sẽ quét toàn bộ mã nguồn của bạn, phát...

Laravel Socialite Login With Linkedin

Laravel Socialite Login With Linkedin

LinkedIn LinkedIn là mạng xã hội tập trung vào mạng lưới nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp và chuyên nghiệp lớn nhất thế giới trên internet. Bạn có thể sử dụng LinkedIn để tìm công việc hoặc...

Laravel Custom Rules

Laravel Custom Rules

Trong quá trình phát triển website Laravel, mình cảm thấy hệ thống Validation của Laravel rất tuyệt vời, nó cung cấp đã cung cấp cho chúng ta một bộ quy tắc kiểm tra dữ liệu, mà trong các trường hợp b...

ManhDanBlogs