Ngoài các lệnh command mặc định của Laravel được cung cấp bởi Artisan, có rất nhiều tác vụ trong ứng dụng Laravel của bạn có thể được xử lý rất tốt bằng các lệnh command này. Nhưng đôi khi có nhiều tác vụ riêng chỉ dành cho riêng cho một dự án. Vì vậy, trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo ra một lệnh command mang một tính chất đặc thù như vậy.

Chúng ta sẽ làm một lệnh command đơn giản đó thêm data giả vào bảng users. Còn chần chừ gì nữa, mà không bắt đầu thực hiện ngay nào.

Đầu tiên, chúng ta một file command có tên là CreateUsers bằng lệnh command sau:

php artisan make:command CreateUsers 

Sau khi, lệnh command trên chạy xong, nó sẽ tạo ra một file mới là CreateUsers.php nằm trong thư mục app/Console/Commands.

Tiếp theo, chúng ta sẽ đăng kí lệnh command trên, bạn hãy mở file app/console/Kernel.php và thêm command trên vào mảng $commands như sau:

/**
 * The Artisan commands provided by your application.
 *
 * @var array
 */
protected $commands = [
  'App\Console\Commands\CreateUsers'
];

Sau đó, bạn hãy mở file CreateUsers.php nằm trong thư mục app/Console/Commands và chỉnh sửa lại như sau:

<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;

class CreateUsers extends Command
{
  /**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
  protected $signature = 'user:create';

  /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */
  protected $description = 'Create user - ManhDanBlogs';

  /**
   * Create a new command instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }

  /**
   * Execute the console command.
   *
   * @return int
   */
  public function handle()
  {
    \App\Models\User::factory(10)->create();
  }
}

Bây giờ, bạn hãy chạy lệnh command sau để kiểm tra xem lệnh command chúng ta vừa mới tạo đã được đăng kí hay chưa:

php artisan list

Bạn có thể thấy lệnh command của chúng ta đã đăng ký mới.

Để chạy được lệnh command của chúng ta, bạn chỉ cần gõ php artisan + $signature mà bạn đã đăng kí trước đó, cụ thể như sau:

php artisan user:create

Sau khi lệnh command trên chạy xong, thì trong bảng users của bạn sẽ có thêm 10 user.

Làm tới đây, sẽ có nhiều bạn suy nghĩ, chẳng lẽ mình muốn tạo 20 user thì phải chạy 2 lần sao, vậy có cách nào có thể giúp mình tạo user với số lượng tùy chỉnh không?

Không sao, điều đó vẫn có thực hiện được bằng cách sử dụng arguments, bạn cần chỉnh lại giá trị của $signature như sau:

/**
 * The name and signature of the console command.
 *
 * @var string
 */
protected $signature = 'user:create {number}';

Tiếp theo, bạn cần chỉnh lại hàm handle như sau:

/**
 * Execute the console command.
 *
 * @return int
 */
public function handle()
{    
  \App\Models\User::factory($this->argument('number'))->create();
}

Sau đó, bạn sẽ chạy lệnh command như sau:

php artisan user:create 2

với số 2 là số lượng user mà bạn muốn lệnh command tạo cho chúng ta.

Nếu bạn, không muốn sử dụng arguments thì bạn có thể sử dụng Options.

Để sử dụng options đầu tiên, bạn cần chỉnh giá trị $signature như sau:

/**
 * The name and signature of the console command.
 *
 * @var string
 */
protected $signature = 'user:create {--number=}';

Tiếp theo, bạn cần chỉnh lại hàm handle như sau:

/**
 * Execute the console command.
 *
 * @return int
 */
public function handle()
{    
  \App\Models\User::factory($this->option('number'))->create();
}

Sau đó, bạn sẽ chạy lệnh command như sau:

php artisan user:create --number=2

Ngoài arguments và options thì vẫn còn nhiều thứ khác nữa, bạn có thể tham khảo ở https://laravel.com/docs/8.x/artisan.

Tôi đã hướng dẫn có bạn về cách tạo ra một lệnh command dành riêng cho các dự án khác nhau, tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Queue Workers With Systemd

Laravel Queue Workers With Systemd

Systemd chủ yếu được sử dụng để quản lý các service trên môi trường Linux, nhưng nó cũng cho phép chúng ta quản lý các service với quyền không phải là root. Điều này, làm cho systemd trở thành một giả...

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Google Gemini Gemini là một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mạnh mẽ từ Google không chỉ có khả năng hiểu văn bản mà còn có thể hiểu cả hình ảnh, video và âm thanh. Gemini là một mô hình đa phương ti...

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Has Many Through Relationship hơi phức tạp để hiểu một cách đơn giản, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một con đường tắt để có thể truy cập dữ liệu của một quan hệ xa xôi thông qua một mối quan hệ trung gi...

Laravel Routing

Laravel Routing

Route là gì? Đúng như tên gọi của nó, Route thực hiện chức năng định tuyến, dẫn đường cho các HTTP request gửi đến đúng nơi mà ta mong muốn. Với sự phát triển mạnh mẽ của ứng dụng web ngày nay, việc...

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Custom Eloquent Casts

Laravel Custom Eloquent Casts

Trước đây, chúng ta bị giới hạn cast mặc định do Laravel cung cấp. Mặc dù, có một số gói thư viện có thể  giúp chúng ta custom được nhưng chúng có một nhược điểm lớn. Bởi vì, chúng ghi đề phương thức...

Laravel Task Scheduling

Laravel Task Scheduling

Trong các ứng dụng lớn, bạn cần lên lịch định kì cho các công việc bằng Cron jobs.  Tại số một số thời điểm, việc quản lý các cron jobs trở nên cồng kềnh và khó khăn hơn. Laravel Scheduler là một côn...

Laravel Migration

Laravel Migration

Migration cho phép các nhà phát triển (Developer) nhanh chóng tạo ra cở sở dữ liệu của ứng dụng mà không cần vào màn hình quản lý cơ sở dữ liệu hay chạy bất kì một câu lệnh SQL nào. Trước hết, nếu...

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel là một Framework PHP mạnh mẽ và linh hoạt, giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Một trong những tính năng hữu ích của Laravel là khả năng ghi nhật ký truy vấn...

ManhDanBlogs