Trong các ứng dụng lớn, bạn cần lên lịch định kì cho các công việc bằng Cron jobs. Tại số một số thời điểm, việc quản lý các cron jobs trở nên cồng kềnh và khó khăn hơn. Laravel Scheduler là một công cụ hỗ trợ bạn dễ dàng quản lý và lên lịch cho các công việc bằng cron jobs. Có nhiều trương hợp khác nhau mà bạn cần lên lịch để thực hiện như sao lưu dữ liệu, email quảng cáo, v.v.

Để thiết lập Laravel Scheduler, bạn chỉ cần thiết lập một cron jobs trong máy chủ của bạn. Sử dụng điều đó, Laravel scheduler sẽ quản lý tất cả công việc mà bạn đã lên lịch.

Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về Cron job.

Cron Job là gì?

Cron jobs là một lệnh Linux được sử dụng để lập lịch cho các công việc sẽ được thực thi tại một thời điểm nào đó trong tương lai, điều này thường được sử dụng cho một công việc được thực hiện theo chu kỳ.

Cấu trúc của cron jobs như sau:

*  *  *  *  * Command_to_execute
|  |  |  |  |    
|  |  |  |  Day of the Week ( 0 - 6 ) ( Sunday = 0 )
|  |  |  |
|  |  |  Month ( 1 - 12 )
|  |  |
|  |  Day of Month ( 1 - 31 )
|  |
|  Hour ( 0 - 23 )
|
Min ( 0 - 59 )

Ví dụ:

Để chạy sample.sh hàng ngày lúc 9 giờ tối (21:00)

0 21 * * * sample.sh 1>/dev/null 2>&1

Cài đặt Laravel Scheduler

Được rồi, bây giờ từ những điều cơ bản về cron jobs, bạn hãy cài đặt Laravel Scheduler trong cron jobs nào.

* * * * * cd /path-to-your-project && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

Cron trên sẽ thực hiện lệnh "php artisan schedule:run" mỗi phút trong hệ thống và từ đó, Laravel Scheduler sẽ thực hiện được điều kì diệu của nó.

Ngoài ra, bạn có thể chạy Laravel Scheduler ở Local bằng lệnh command sau:

php artisan schedule:work

Cách thêm công việc vào Laravel Scheduler

Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm công việc vào Laravel Scheduler và thực hiện chúng trong một thời gian nhất định.

Bạn có thể xác định công việc của mình trong hàm schedule của App\Console\Kernel, bạn có thể thêm công việc theo nhiều cách khác nhau:

+ Sử dụng artisan command (Link hướng dẫn)

+ Sử dụng Queued Jobs (Link hướng dẫn)

+ v.v

Schedule Artisan Command

<?php

namespace App\Console;

use Illuminate\Console\Scheduling\Schedule;
use Illuminate\Foundation\Console\Kernel as ConsoleKernel;

class Kernel extends ConsoleKernel
{
  /**
   * The Artisan commands provided by your application.
   *
   * @var array
   */
  protected $commands = [
    //
  ];

  /**
   * Define the application's command schedule.
   *
   * @param \Illuminate\Console\Scheduling\Schedule $schedule
   * @return void
   */
  protected function schedule(Schedule $schedule)
  {
    $schedule->command('user:create')->daily();
  }

  /**
   * Register the commands for the application.
   *
   * @return void
   */
  protected function commands()
  {
    $this->load(__DIR__.'/Commands');

    require base_path('routes/console.php');
  }
}

Schedule Queued Jobs

<?php

namespace App\Console;

use Illuminate\Console\Scheduling\Schedule;
use Illuminate\Foundation\Console\Kernel as ConsoleKernel;
use App\Jobs\CreateUserJob ;

class Kernel extends ConsoleKernel
{
  /**
   * The Artisan commands provided by your application.
   *
   * @var array
   */
  protected $commands = [
    //
  ];

  /**
   * Define the application's command schedule.
   *
   * @param \Illuminate\Console\Scheduling\Schedule $schedule
   * @return void
   */
  protected function schedule(Schedule $schedule)
  {
    $schedule->job(new CreateUserJob )->everyFiveMinutes();
  }

  /**
   * Register the commands for the application.
   *
   * @return void
   */
  protected function commands()
  {
    $this->load(__DIR__.'/Commands');

    require base_path('routes/console.php');
  }
}

Dưới đây là danh sách các tùy chọn, cho phép bạn thực hiện các công việc với tần số khác nhau:

Method Description
->cron(‘* * * * *’); Run the task on a custom Cron schedule
->everyMinute(); Run the task every minute
->everyTwoMinutes(); Run the task every two minutes
->everyThreeMinutes(); Run the task every three minutes
->everyFourMinutes(); Run the task every four minutes
->everyFiveMinutes(); Run the task every five minutes
->everyTenMinutes(); Run the task every ten minutes
->everyFifteenMinutes(); Run the task every fifteen minutes
->everyThirtyMinutes(); Run the task every thirty minutes
->hourly(); Run the task every hour
->hourlyAt(17); Run the task every hour at 17 minutes past the hour
->everyTwoHours(); Run the task every two hours
->everyThreeHours(); Run the task every three hours
->everyFourHours(); Run the task every four hours
->everySixHours(); Run the task every six hours
->daily(); Run the task every day at midnight
->dailyAt(’13:00′); Run the task every day at 13:00
->twiceDaily(1, 13); Run the task daily at 1:00 & 13:00
->weekly(); Run the task every sunday at 00:00
->weeklyOn(1, ‘8:00’); Run the task every week on Monday at 8:00
->monthly(); Run the task on the first day of every month at 00:00
->monthlyOn(4, ’15:00′); Run the task every month on the 4th at 15:00
->monthlyOnLastDay(’15:00′); Run the task on the last day of the month at 15:00
->quarterly(); Run the task on the first day of every quarter at 00:00
->yearly(); Run the task on the first day of every year at 00:00
->timezone(‘America/New_York’); Set the timezone

Đây chỉ là những điều cơ bản về quản lý công việc định kỳ bằng Laravel Scheduler. Laravel Scheduler là một công cụ rất tiên tiến, do đó bạn có thể sử dụng nó cho các hoạt động phức tạp hơn.

Tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn cách quản lý công việc định kỳ bằng Laravel Scheduler. Hãy cho tôi biết bạn đang sử dụng Laravel Scheduler trong ứng dụng của mình như thế nào!

Tạm biệt!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Model

Laravel Model

Model là gì? Trong mô hình MVC, chữ “M” viết tắt là Model, Model dùng để xử lý logic nghiệp vụ trong bất kì ứng dụng dựa trên mô hình MVC. Trong Laravel, Model là lớp đại diện cho cấu trúc logic và...

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Many to many Polymorphic Relationship cũng hơi phức tạp để hiểu. Ví dụ: nếu bạn có bài post, video và tag, bạn cần kết nối với nhau theo yêu cầu là mọi bài đăng đều có nhiều tag và video cũng như vậy....

Laravel Upload File Using Trait

Laravel Upload File Using Trait

Hiện nay, đa số các dự án đều có chức năng upload file, nên tôi đã thử xây dựng một lớp Trait Upload File, để chúng ta dễ dàng sao chép qua các dự án khác để sử dụng, nhằm rút ngắn thời gian phát triể...

Integrating OpenAI in Laravel

Integrating OpenAI in Laravel

OpenAI OpenAI là một phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ bao gồm tổ chức phi lợi nhuận OpenAI Incorporated (OpenAI Inc.) và công ty con hoạt động vì lợi nhuận OpenAI Limited Par...

Laravel Custom Rules

Laravel Custom Rules

Trong quá trình phát triển website Laravel, mình cảm thấy hệ thống Validation của Laravel rất tuyệt vời, nó cung cấp đã cung cấp cho chúng ta một bộ quy tắc kiểm tra dữ liệu, mà trong các trường hợp b...

Encrypted HTTP Live Streaming with Laravel FFMpeg

Encrypted HTTP Live Streaming with Laravel FFMpeg

HTTP Live Streaming (HLS)  HTTP Live Streaming (HLS) là một trong những giao thức phát trực tuyến video được sử dụng rộng rãi nhất . Mặc dù nó được gọi là HTTP "live" streaming, nhưng nó được sử dụn...

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

Laravel Authentication With Laravel UI

Laravel Authentication With Laravel UI

Laravel UI Laravel UI cung cấp một cách nhanh chóng để mở rộng các route và view cần thiết cho chức năng Authentication và bao gồm các cài đặt liên quan cho Bootstrap, React hoặc Vue. Mặc dù nó v...

Laravel Middlewares

Laravel Middlewares

Middleware cung cấp một cơ chế thuận tiện để lọc các yêu cầu HTTP gửi đến ứng dụng bạn. Nó là một lớp trung gian nằm giữa request và controller. Bạn có thể thêm các xử lý logic trước khi gửi đến contr...

ManhDanBlogs