Laravel Pint là gì?

Laravel Pint là một công cụ sửa đổi mã nguồn của bạn để mã nguồn của bạn tuân thủ theo các tiêu chuẩn.

Nói một cách khác, Laravel Pint sẽ quét toàn bộ mã nguồn của bạn, phát hiện các vấn đề về tiêu chuẩn mã hóa và sửa đổi chúng cho bạn trong vài giây, điều này thật tuyệt vời phải không nào!

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách mà Laravel Pint hành động⚡⚡⚡⚡⚡⚡

/**
 * Show the form for creating a new resource.
 *
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function create()
{
  return [
    "title" =>     'ManhDanBlogs',
    'author' => 'Huynh Manh Dan (Beater)',
  ];

}

Đây là một mã nguồn, bạn sẽ không muốn chúng xuất hiện trong dự án của mình, nhưng đôi khi điều lại luôn xảy.

Một số điều cần thay đổi trong mã nguồn trên như sau:
- Dấu ngoặc kép
- Khoảng trống bị thừa

Hãy xem Laravel Pint khắc phục điều đó cho chúng ta như thế nào nha.

/**
 * Show the form for creating a new resource.
 *
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function create()
{
  return [
    'title' => 'ManhDanBlogs',
    'author' => 'Huynh Manh Dan (Beater)',
  ];
}

Ngoài ra,  Laravel Pint cũng cho bạn biết được các điều sau:

- Có bao nhiêu file được quét

- File nào được thay đổi

- Lỗi được sửa

Cài đặt Laravel Pint

Chúng ta cài đặt Laravel Pint thông qua lệnh composer sau:

composer require laravel/pint --dev

☛Lưu ý:
- Phiên bản Laravel mình sử dụng trong bài viết này là Laravel 10

- Đây là một package đã được cài đặt sẵn trong Laravel 9 và Laravel 10

Sử dụng Laravel Pint: Running Pint

Nếu bạn muốn quét toàn bộ và sửa đổi tất cả file, bạn hãy sử dụng lệnh sau:

./vendor/bin/pint

Để xem thêm chi tiết về Laravel Pint đang thay đổi những gì, bạn hãy sử dụng lệnh sau:

./vendor/bin/pint -v

Bạn cũng có thể chạy Laravel Pint trên file hoặc folder cụ thể:

./vendor/bin/pint app/Models

./vendor/bin/pint app/Models/User.php

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị lỗi nhưng không sửa đổi file, bạn chạy lênh sau:

./vendor/bin/pint --test

Cấu hình Laravel Pint

Laravel Pint không cần cấu hình để sử dụng, bạn có thể cài đặt và sử dụng trực tiếp mà không cần nghĩ đến việc cấu hình.
Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn tùy chỉnh quy tắc hay chỉ loại trừ các files/folders trong quá trình kiểm tra, bạn có thể làm điều đó bằng cách tạo ra file pint.json nằm ở thư mục gốc của dự án.

Presets

Mặc định Laravel Pint sẽ sử dụng "laravel", nhưng bạn vẫn có thể thay đổi điều này bằng cách sử đổi pint.json như sau:

{
  "preset": "psr12"
}

Ngoài ra bạn vẫn có thể thay đổi điều này khi chạy lệnh:

./vendor/bin/pint --preset psr12

Hiện tại Laravel Pint đang hỗ trợ các presets sau: laravel, psr12 và symfony.

Loại trừ Files / Folders

Mặc định Laravel Pint sẽ quét toàn bộ mã nguồn, nhưng có những thư mục bạn muốn loại bỏ chúng khi Laravel Pint thực hiện, bạn sử dụng exclude như sau:

{
  "exclude": [
    "path/to/your-folder"
  ]
}

Nếu bạn muốn loại trừ các file chứa một kí tự nào đó, bạn hãy sử dụng notName như sau:

{
  "notName": [
    "*-your-cool-file.php"
  ]
}

Còn trường hợp bạn biết chính xác tên, hãy sử dụng notPath như sau:

{
  "notPath": [
    "path/to/your-file.php"
  ]
}

Rules

nếu bạn muốn điều chỉnh một số quy tắc, bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách chỉnh sửa pint.json như sau:

{
  "preset": "laravel",
  "rules": {
    "simplified_null_return": true,
    "braces": false,
    "new_with_braces": {
      "anonymous_class": false,
      "named_class": false
    }
  }
}

Tóm lại, Laravel Pint là một công cụ quan trọng giúp cải thiện thiện quá trình phát triển ứng dụng Laravel của bạn.
Từ đó, giúp chúng ta có thể giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian cho công việc viết mã nguồn, giúp chúng ta tập trung hơn vào việc xây dựng tính năng quan trọng cho dự án của mình.

Tài liệu tham khảo:

https://laravel.com/docs/10.x/pint

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Model

Laravel Model

Model là gì? Trong mô hình MVC, chữ “M” viết tắt là Model, Model dùng để xử lý logic nghiệp vụ trong bất kì ứng dụng dựa trên mô hình MVC. Trong Laravel, Model là lớp đại diện cho cấu trúc logic và...

How To Optimize Your Site With GZIP Compression

How To Optimize Your Site With GZIP Compression

GZIP là công nghệ nén thường được sử dụng để truyền dữ liệu một cách nhanh chóng qua Insternet. Hiện nay, GZIP là một tiêu chuẩn để nén các file trên trang web, đa số các website hiện nay hơn 99% sử d...

Laravel Controllers

Laravel Controllers

Trong mô hình MVC, chữ "C" là từ viết tắt của Controller và nó đóng vai trò rất quan trọng để phân tích các logic business. Khi người dùng truy cập vào trình duyệt, nó sẽ đi đến route đầu tiên, sau đó...

Laravel Custom Request

Laravel Custom Request

Nếu bạn có một form để người dùng nhập dữ liệu và bạn muốn kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu xuống database chẳng hạn thì bạn có 2 cách sau đây: Cách 1: Bạn thêm validate trực tiếp vào hàm sto...

Laravel Socialite Login With Facebook

Laravel Socialite Login With Facebook

Ngoài xác thực dựa trên biểu mẫu điển hình, Laravel cũng cung cấp một cách đơn giản và thuận tiện để sử dụng Laravel Socialite để xác thực với các nhà cung cấp OAuth. Socialite hiện hỗ trợ xác thực qu...

Laravel Scout Full Text Search with Algolia

Laravel Scout Full Text Search with Algolia

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

Laravel Socialite Login With Google

Laravel Socialite Login With Google

Google Google là một công cụ tìm kiếm trên internet. Nó sử dụng một thuật toán độc quyền được thiết kế để truy xuất và sắp xếp các kết quả tìm kiếm nhằm cung cấp các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và ph...

Laravel View

Laravel View

View là gì? Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. Nơi mà người dùng có thể lấy được thông tin dữ liệu của MVC thông qua các thao tác truy vấn như tìm kiếm hoặc sử dụng thông qua các...

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

ManhDanBlogs