Middleware cung cấp một cơ chế thuận tiện để lọc các yêu cầu HTTP gửi đến ứng dụng bạn. Nó là một lớp trung gian nằm giữa request và controller. Bạn có thể thêm các xử lý logic trước khi gửi đến controler.

Một số trường hợp sử dụng:

+ Chẳng hạn như bạn muốn kiểm tra xem người dùng có đăng nhập hay chưa, để chuyển họ đến những trang thích hợp.

+ Phân biệt đâu là khu vực của quản trị viên, đâu là khu vực người dùng

+ ....

Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các tạo một middleware kiểm tra người dùng có đăng nhập có phải là quản trị viên hay không.

Đầu tiên, bạn chạy lệnh sau để tạo mới một middleware 

php artisan make:middleware IsAdmin

Sau khi lệnh comamd trên chạy xong, nó sẽ tạo ra một file IsAdmin.php nằm trong thư mục app/Http/Middleware

Tiếp theo các bạn hay chỉnh sửa file IsAdmin.php giống như bên dưới

<?php

namespace App\Http\Middleware;
use Closure;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Cookie;

class IsAdmin
{
  /**
   * Handle an incoming request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Closure $next
   * @return mixed
   */
  public function handle($request, Closure $next)
  {
    if (Auth::guard('admin')->check()) {
      $referer_url = \Request::server('HTTP_REFERER');
      session()->put('referer_url', $referer_url);
      return $next($request);
    }
    Auth::logout();
    return redirect()->route('admin.login');
  }
}

Bây giờ bạn muốn gắn middleware trên vào một số route nhất định.

Giả sử, bạn có một số route chỉ cung cấp cho quản trị viên sử dụng và muốn gắn middleware vào các route đó để chặn người dùng bình thường truy cập vào. Để làm được điều đó, chúng ta cần đăng kí middleware vào routeMiddleware trong thư mục app/Http/Kernel.php​

protected $routeMiddleware = [
  'admin' => \App\Http\Middleware\IsAdmin::class,
  // other middleware goes here
];

Cuối cùng, chúng ta sẽ gắn middleware vào các route cảu quản trị viên

Route::middleware(['admin'])->group(function () {
  // Place all your admin protected routes here ...
});

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Migration

Laravel Migration

Migration cho phép các nhà phát triển (Developer) nhanh chóng tạo ra cở sở dữ liệu của ứng dụng mà không cần vào màn hình quản lý cơ sở dữ liệu hay chạy bất kì một câu lệnh SQL nào. Trước hết, nếu...

Laravel Scout Full Text Search with Algolia

Laravel Scout Full Text Search with Algolia

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

Laravel View

Laravel View

View là gì? Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. Nơi mà người dùng có thể lấy được thông tin dữ liệu của MVC thông qua các thao tác truy vấn như tìm kiếm hoặc sử dụng thông qua các...

Laravel Artisan Console

Laravel Artisan Console

Ngoài các lệnh command mặc định của Laravel được cung cấp bởi Artisan, có rất nhiều tác vụ trong ứng dụng Laravel của bạn có thể được xử lý rất tốt bằng các lệnh command này. Nhưng đôi khi có nhiều tá...

Laravel One to Many Polymorphic Relationship

Laravel One to Many Polymorphic Relationship

One to Many Polymorphic Model Relationship được sử dụng khi một model thuộc về nhiều model khác trên một model kết hợp duy nhất. Ví dụ: Nếu chúng ta có bảng post và video, cả hai đều cần thêm hệ thống...

Laravel Accessor and Mutator

Laravel Accessor and Mutator

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để format các Eloquent Attributes bằng cách sử dụng tính năng Laravel Accessors and Mutators. Accessors được sử dụng để format các thuộc tính khi c...

Generate PDF with Header and Footer on every page in Laravel

Generate PDF with Header and Footer on every page in Laravel

Hôm nay, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách dompdf mà header và footer sẽ được hiển thị ở tất cả các trang. Đây cũng là một vấn đề khá phổ biến, khi chúng ta phát triển các tính năng...

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Vấn đề Đôi khi, trang web của bạn chỉ muốn người dùng sử chức năng remembering users  trong 7 ngày hoặc là 30 ngày chẳng hạn. Nhưng Authentication của Laravel không cung cấp cho chúng ta tùy chọn đ...

ManhDanBlogs