TinyMCE

TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc.

TinyMCE cho phép người dùng tạo và định dạng văn bản trực tiếp trên trình duyệt web. 

TinyMCE được thiết kế để tích hợp với các thư viện JavaScript như React, Vue.js, AngularJS và Bootstrap cũng như các hệ thống quản lý nội dung như Joomla và WordPress.

Laravel Vite

Laravel Vite là sự kết hợp giữa Laravel PHP framework và Vite, một công cụ hiện đại để xây dựng giao diện người dùng. Nó giúp bạn tích hợp Vite vào quá trình xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng Laravel của mình.

Vite được biết đến với máy chủ phát triển nhanh và quy trình xây dựng hiệu quả cao.

Nó tận dụng ES modules gốc, với các tính năng tích hợp mạnh mẽ và khả năng thay thế Hot Module Replacement (HMR) vô cùng nhanh chóng.

Build TinyMCE bằng Laravel Vite

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp TinyMCE vào dự án Laravel bằng cách sử dụng Laravel Vite (Phiên bản được áp dụng trong bài viết là Laravel 10).

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Node.js phiên bản 14.18 hoặc 16 trở lên, vì đây là yêu cầu để sử dụng Vite.

Đầu tiên, chúng ta sẽ khởi tạo dự án Laravel mới. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng lệnh sau:

composer create-project laravel/laravel tinymce 

Tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt plugin TinyMCE bằng lệnh sau:

npm install --save tinymce

Sau khi, cài đặt plugin trên thì nó vẫn chưa thể hoạt động được, vậy nên chúng ta sẽ thêm nó vào cấu hình của Vite bằng cách chỉnh sửa tập tin vite.config.js với nội dung như sau:

import { defineConfig } from 'vite';
import laravel from 'laravel-vite-plugin';
 
export default defineConfig({
  plugins: [
    laravel({
      input: ['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js', 'resources/js/tinymce.js'],
      refresh: true,
    }),
  ],
});

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo tập tin tinymce.js trong thư mục resources/js với nội dung như sau:

/* Import TinyMCE */
import tinymce from 'tinymce';

/* Default icons are required. After that, import custom icons if applicable */
import 'tinymce/icons/default/icons.min.js';

/* Required TinyMCE components */
import 'tinymce/themes/silver/theme.min.js';
import 'tinymce/models/dom/model.min.js';

/* Import a skin (can be a custom skin instead of the default) */
import 'tinymce/skins/ui/oxide/skin.js';

/* Import plugins */
import 'tinymce/plugins/advlist';
import 'tinymce/plugins/code';
import 'tinymce/plugins/emoticons';
import 'tinymce/plugins/emoticons/js/emojis';
import 'tinymce/plugins/link';
import 'tinymce/plugins/lists';
import 'tinymce/plugins/table';

/* content UI CSS is required */
import 'tinymce/skins/ui/oxide/content.js';

/* The default content CSS can be changed or replaced with appropriate CSS for the editor content. */
import 'tinymce/skins/content/default/content.js';

window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  tinymce.init({
    selector: 'textarea#tinymce',
    height: 500,
    plugins: 'advlist code emoticons link lists table',
    toolbar: 'bold italic | bullist numlist | link emoticons',
    skin_url: 'default',
    content_css: 'default',
  });
});

Cấu hình build TinyMCE bằng Laravel Vite đã sẵn sàng, nhưng hiện tại chúng ta không có giao diện để có thể hiển thị Editor. Do đó, chúng ta sẽ chỉnh sửa tập tin welcome.blade.php trong thư mục resources/views với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="ManhDan Blogs">
  <meta name="author" content="ManhDan Blogs">
  <meta name="generator" content="ManhDan Blogs 0.84.0">
  <title>TinyMCE</title>
  <link rel="icon" href="https://manhdandev.com/web/img/favicon.webp" type="image/x-icon"/>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  @vite(['resources/js/tinymce.js'])
</head>
<body>
  <div class="col-lg-8 mx-auto p-3 py-md-5">
  <header class="d-flex align-items-center pb-3 mb-3 border-bottom">
    <a href="https://manhdandev.com" class="d-flex align-items-center text-dark text-decoration-none" target="_blank">
      <img src="https://manhdandev.com/web/img/logo.webp" width="100px" height="100px">
    </a>
  </header>
  <main>
    <textarea id="tinymce"></textarea>
  </main>
  <footer class="pt-5 my-5 text-muted border-top">
    &copy;Copyright &copy;2023 All rights reserved | This template is made with
    <i class="fa fa-heart-o"></i> by <a href="https://manhdandev.com/" rel="noopener" target="_blank">ManhDanBlogs</a>
  </footer>
  </div>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

Kết quả của công việc bạn đã làm đang chờ bạn khám phá!

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, giờ là lúc để chúng ta cùng nhau khám phá thành quả công sức của mình.

Hãy thực thi lệnh sau để tiến hành build TinyMCE sử dụng Laravel Vite:

npm run build

Cuối cùng, chúng ta hãy mở trình duyệt lên và truy cập vào địa chỉ  http://127.0.0.1 để chiêm ngưỡng kết quả do chính bản thân chúng ta tạo ra 🤤🤤🤤🏆🍨🍨🍨.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Mail Sending Redirector Listener

Laravel Mail Sending Redirector Listener

Trong quá trình phát triển web, việc gửi email là một chức năng quan trọng để thông báo, đặt lại mật khẩu, hoặc tương tác với người dùng. Tuy nhiên, khi chúng ta đang trong quá trình phát triển, vi...

Laravel Export & Import CSV

Laravel Export & Import CSV

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các tạo cách Export hoặc Import CSV trong Laravel. Nhưng thay vì chỉ viết hàm đơn thuần trong PHP thì tôi sẽ hướng dẫn các tạo ra một Service trong Laravel bằng cá...

Laravel Many to Many Eloquent Relationship

Laravel Many to Many Eloquent Relationship

Many To many Relationship là mối quan hệ hơi phức tạp hơn mối quan hệ 1 - 1 và 1- n. Ví dụ một user có thể có nhiều role khác nhau, trong đó role cũng được liên kết với nhiều user khác nhau. Vì vậy...

Laravel Task Scheduling

Laravel Task Scheduling

Trong các ứng dụng lớn, bạn cần lên lịch định kì cho các công việc bằng Cron jobs.  Tại số một số thời điểm, việc quản lý các cron jobs trở nên cồng kềnh và khó khăn hơn. Laravel Scheduler là một côn...

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Many to many Polymorphic Relationship cũng hơi phức tạp để hiểu. Ví dụ: nếu bạn có bài post, video và tag, bạn cần kết nối với nhau theo yêu cầu là mọi bài đăng đều có nhiều tag và video cũng như vậy....

Laravel Socialite Login With Google

Laravel Socialite Login With Google

Google Google là một công cụ tìm kiếm trên internet. Nó sử dụng một thuật toán độc quyền được thiết kế để truy xuất và sắp xếp các kết quả tìm kiếm nhằm cung cấp các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và ph...

Cloudflare's Turnstile CAPTCHA in Laravel

Cloudflare's Turnstile CAPTCHA in Laravel

Ngày 28/09/2022, Cloudflare đã thông báo về phiên bản beta mở của Turnstile, một giải pháp thay thế vô hình cho CAPTCHA. Bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên Internet muốn thay thế CAPTCHA trên trang web c...

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel là một Framework PHP mạnh mẽ và linh hoạt, giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Một trong những tính năng hữu ích của Laravel là khả năng ghi nhật ký truy vấn...

Laravel Queues and Jobs

Laravel Queues and Jobs

Các công ty có thẻ gặp khó khăn trong việc quản lý các dịch vụ hoặc ứng dụng của họ. Ví dụ, các công ty các thực hiện gửi email cho hàng triệu người dùng hoặc thực hiện sao lưu dữ liệu. Tất cả các hoạ...

ManhDanBlogs