Laravel Fast Paginate là gì?

Laravel Fast Paginate là một macro nhanh về phân trang offset/limit cho Laravel. Nó được sử dụng để thay thể paginate trong Laravel.
Package này sử dụng phương pháp SQL tương tự như "Deferred Joins" để đạt được Speedup.
Deferred Joins là một kỹ thuật trì hoãn quyền truy cập vào một cột được yêu cầu cho đến khi offset và limit được áp dụng.

Cài đặt Laravel Fast Paginate

Package hỗ trợ Laravel 8 và 9. (Laravel 8 phải từ 8.37 trở lên)
Bạn cài đặt Package Laravel Fast Paginate thông qua lệnh composer sau:

composer require hammerstone/fast-paginate

Cách sử dụng Laravel Fast Paginate

Bất cứ nơi nào bạn sẽ sử dụng cú pháp sau:

Model::query()->paginate();

Bạn có thể sử dụng phương pháp Laravel Fast Paginate để thay thế như sau:

Model::query()->fastPaginate();

Laravel Fast Paginate cũng hỗ trợ Relationships như sau:

User::first()->posts()->fastPaginate();

Trong README.md của Laravel Fast Paginate có nói rằng:

Không chắc rằng phương pháp này sẽ hoạt động kém hơn phương pháp truyền thống offset/limit. Mặc dù có thể, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra dữ liệu của bạn !!!

Dưới đây là một kết quả được cộng đồng sử dụng cho đến nay:

Trước khi sử dụng Sau khi sử dụng Link
30s 250ms Twitter
28s 2s Twitter
  Nhanh gấp 7.5 lần Twitter
1.1s 0.1s Twitter
20s 2s Twitter

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về kỹ thuật được áp dụng trong package Laravel Fast Paginate, bạn hãy xem Efficient Pagination Using Deferred Joins của Aaron Francis.

Tài liệu tham khảo:
https://github.com/hammerstonedev/fast-paginate
https://aaronfrancis.com/2022/efficient-pagination-using-deferred-joins

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Jobs Batching

Laravel Jobs Batching

Phiên bản Laravel 8 đã được phát hành với một tính năng mà rất nhiều người trong chúng ta đã chờ đợi rất lâu đó là Jobs Batching, nó cho phép chúng ta thực hiện nhiều công việc trong cùng một lúc và t...

Laravel One to Many Eloquent Relationship

Laravel One to Many Eloquent Relationship

One to Many Relationship được sử dụng trong trường hợp một dữ liệu của một bảng được liên kết với một hoặc nhiều dữ liệu ở bảng khác. Ví dụ, một bài post có thể có nhiều comment. Vì vậy, trong hướn...

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Google Gemini Gemini là một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mạnh mẽ từ Google không chỉ có khả năng hiểu văn bản mà còn có thể hiểu cả hình ảnh, video và âm thanh. Gemini là một mô hình đa phương ti...

Integrating TinyMCE in Laravel 10 using Vite

Integrating TinyMCE in Laravel 10 using Vite

TinyMCE TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc. TinyMCE cho phép ngư...

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Laravel Reverb Lần đầu tiên, Laravel ra mắt một official package cho phép bạn xây dựng một Websocket Server. Trước đây, chúng ta phải sử dụng package bên thứ 3 như Laravel Websocket. Reverb được...

Laravel Custom Request

Laravel Custom Request

Nếu bạn có một form để người dùng nhập dữ liệu và bạn muốn kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu xuống database chẳng hạn thì bạn có 2 cách sau đây: Cách 1: Bạn thêm validate trực tiếp vào hàm sto...

Laravel One to One Eloquent Relationship

Laravel One to One Eloquent Relationship

Mối quan hệ một-một là một mối quan hệ rất cơ bản. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo dữ liệu và truy xuất dữ liệu bằng Eloquent Model. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ tạo hai bảng là u...

Laravel Task Scheduling

Laravel Task Scheduling

Trong các ứng dụng lớn, bạn cần lên lịch định kì cho các công việc bằng Cron jobs.  Tại số một số thời điểm, việc quản lý các cron jobs trở nên cồng kềnh và khó khăn hơn. Laravel Scheduler là một côn...

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

ManhDanBlogs