Trong khuôn khổ của Laravel, các route của api được tách thành một file duy nhất, đó là file api.php nằm trong thư mục routes. Nếu chúng ta muốn thêm version vào route api thì chúng ta sẽ làm như sau:

Route::prefix('v1')->namespace('Api\V1')->group(function() {
  Route::resource('photos', 'PhotoController');
});

Route::prefix('v2')->namespace('Api\V2')->group(function() {
  Route::resource('photos', 'PhotoController');
});

Nhìn cách giải quyết trên thì không có vấn đề gì khi bạn dùng cho dự án nhỏ (không có quá nhiều route). Nhưng đối với các dự án lớn (có rất nhiều route) thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng khi có nhiều route và nhiều version nữa thì file api.php sẽ quá lớn để chúng ta quản lý.

Để giải quyết tình trạng trên chúng ta sẽ chia các version api thành các file khác nhau tương ứng với version đó.

Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện thêm các function như mapApiVersionRoutes, getApiVersion, getApiNamespace vào file app\Providers\RouteServiceProvider.php để xác định các file version api. Sau khi chỉnh sửa nội dung file sẽ trông giống như sau:

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Cache\RateLimiting\Limit;
use Illuminate\Foundation\Support\Providers\RouteServiceProvider as ServiceProvider;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\RateLimiter;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

class RouteServiceProvider extends ServiceProvider
{
  ...

  protected $namespace = 'App\\Http\\Controllers';

  /**
   * Define your route model bindings, pattern filters, etc.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    ...
    $this->mapApiVersionRoutes();
  }

  ...

  protected function mapApiVersionRoutes()
  {
    $files = \File::allFiles(base_path('routes'));
    foreach ($files as $key => $file) {
      $basename = pathinfo($file)['basename'];
      if (preg_match("/api_v[0-9].php/", $basename)) {
        Route::prefix("api/v{$this->getApiVersion($basename)}")
        ->middleware('api')
        ->namespace($this->getApiNamespace($this->getApiVersion($basename)))
        ->group(base_path("routes/{$basename}"));
      }
    }
  }

  private function getApiVersion($basename)
  {
    return str_replace(["api_v", ".php"], "", $basename);
  }

  private function getApiNamespace($version)
  {
    if ($this->namespace) {
      return "{$this->namespace}\Api\V{$version}";
    }
    return "";
  }
}

Như vậy thôi, chúng ta đã setting xong chức năng auto map version api rồi, để hệ thống có thể tự động map api route được, chúng ta cần đặt tên file api theo format như sau:

Format: api_v{version}.php

Ví dụ: api_v1.php, api_v2.php,...

Để kiểm tra xem hệ thống map version api của chúng ta có hoạt động được hay không, đầu tiên chúng ta cần tạo ra hai controller để thử nghiệm bằng lệnh command sau:

php artisan make:controller Api\V1\PhotoController --resource
php artisan make:controller Api\V2\PhotoController --resource

Tiếp theo đó, chúng ta cần hai file route trong thư mục routes và có nội dung như sau:

routes\api_v1.php

<?php

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| API V1 Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register API routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| is assigned the "api" middleware group. Enjoy building your API!
|
*/
Route::resource('photos', PhotoController::class);

routes\api_v2.php

<?php

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| API V2 Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register API routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| is assigned the "api" middleware group. Enjoy building your API!
|
*/
Route::resource('photos', PhotoController::class);

Cuối cùng, chúng ta chạy lệnh command sau để xem các route api đã chia thành các version hay chưa:

php artisan roue:list

Kết quả:

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Custom Rules

Laravel Custom Rules

Trong quá trình phát triển website Laravel, mình cảm thấy hệ thống Validation của Laravel rất tuyệt vời, nó cung cấp đã cung cấp cho chúng ta một bộ quy tắc kiểm tra dữ liệu, mà trong các trường hợp b...

Integrating elFinder Into CKEditor 5 In Laravel

Integrating elFinder Into CKEditor 5 In Laravel

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Generate PDF with Header and Footer on every page in Laravel

Generate PDF with Header and Footer on every page in Laravel

Hôm nay, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách dompdf mà header và footer sẽ được hiển thị ở tất cả các trang. Đây cũng là một vấn đề khá phổ biến, khi chúng ta phát triển các tính năng...

Csv import with Validation for Laravel

Csv import with Validation for Laravel

Trong một bài viết lúc trước, mình đã chia sẻ đến các bạn cách xây dựng một service import và export CSV sử dụng Facades, nếu có bạn nào không biết hoặc đã quên các bạn có thể tham khảo lại bài viết t...

Laravel UI Custom Email Verification Template

Laravel UI Custom Email Verification Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email verification thay vì sử dụng template email verificatio...

Laravel Routing

Laravel Routing

Route là gì? Đúng như tên gọi của nó, Route thực hiện chức năng định tuyến, dẫn đường cho các HTTP request gửi đến đúng nơi mà ta mong muốn. Với sự phát triển mạnh mẽ của ứng dụng web ngày nay, việc...

Laravel Validation

Laravel Validation

Lợi thế lớn nhất của Laravel so với các Framework khác là Laravel tích hợp rất nhiếu tính năng được tích hợp sẵn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Laravel Validation. Chức năng Là một...

Laravel One to Many Eloquent Relationship

Laravel One to Many Eloquent Relationship

One to Many Relationship được sử dụng trong trường hợp một dữ liệu của một bảng được liên kết với một hoặc nhiều dữ liệu ở bảng khác. Ví dụ, một bài post có thể có nhiều comment. Vì vậy, trong hướn...

Laravel Jobs Batching

Laravel Jobs Batching

Phiên bản Laravel 8 đã được phát hành với một tính năng mà rất nhiều người trong chúng ta đã chờ đợi rất lâu đó là Jobs Batching, nó cho phép chúng ta thực hiện nhiều công việc trong cùng một lúc và t...

ManhDanBlogs