Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để format các Eloquent Attributes bằng cách sử dụng tính năng Laravel Accessors and Mutators.

Accessors được sử dụng để format các thuộc tính khi chúng ta truy vấn dữ liệu từ database. Trong khi đó, Mutators được sử dụng để format các thuộc tính trước khi lưu chúng vào database.

Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một ví dụ đơn giản để bạn hiểu rõ hơn về Laravel Accessors and Mutators.

Accessors 

Cho phép các developer có thể tạo ra một thuộc tính giả, mà chúng ta có thể truy cập như thể thuộc tính đó là một cột trong database của chúng ta.

Ví dụ, nếu database của bạn có bảng users, có 2 cột là first_name và last_name và bạn muốn hiển thị tên đầy đủ (full_name) gồm first_name và last_name thì nó sẽ như thế nào?

Nhiều bạn sẽ nghĩ đơn giản và thực hiện nó như sau:

{{ $user->first_name . " " . $user->last_name}}

Nếu bạn sử dụng cách trên ở nhiều nơi, chẳng may khách hàng muốn hiển thị last_name trước và first_name sau, bạn phải tìm lại tất chỗ hiển tên đầy đủ (full_name) và sửa lại như sau:

{{ $user->last_name . " " . $user->first_name}}

Thông qua một tình huống đơn giản trên, chúng ta thấy được sẽ rất mất thời gian để sửa lại mã nguồn rồi phải không. Bây giờ chúng ta hãy sử dụng Laravel Accessors thì sẽ như thế nào.

Cú pháp Accessors:

public function get{Attribute}Attribute()
{
  //
}

Ví dụ:

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
  use HasFactory;
  /**
   * Get the user's full name.
   *
   * @return string
   */
  public function getFullNameAttribute()
  {
   return $this->first_name . " " . $this->last_name;
  }
}

Sau đó, bạn có thể hiển thị tên đầy đủ (full_name) với Accessors như sau:

{{ $user->full_name }}

Khi khách hàng thay đổi, bạn chỉ sửa ở hàm getFullNameAttribute() thôi. Như vậy, bạn đã thấy chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian rồi phải không?

Mutator

Cho phép các developer có thể set giá trị thuộc tính trước khi lưu chúng xuống database.

Giả sử, bạn muốn người dùng có thể nhập giá trị first_name tùy ý (có thể là chữ thường hoặc chữ in hoa), nhưng khi lưu xuống database tất cả các ký tự phải chuyển thành ký tự thường hết chẳng hạn.

Nhiều bạn nghĩ đơn giản và thực hiện nó như sau:

use App\Models\User;

$user= User::find(1);

$user->first_name = strtolower('ManhDanBlogs');

Nếu bạn sử dụng cách trên và thực hiện ở nhiều nói trong mã nguồn, chẳng may khách hàng yêu cầu lưu xuống database tất cả các ký tự thành chữ in hoa, bạn phải tìm lại những chỗ xử lý như trên và thay đổi như sau:

use App\Models\User;

$user= User::find(1);

$user->first_name = strtoupper('ManhDanBlogs');

Thông qua một tình huống đơn giản trên, chúng ta thấy được sẽ rất mất thời gian để sửa lại mã nguồn rồi phải không. Bây giờ chúng ta hãy sử dụng Laravel Mutator thì sẽ như thế nào.

Cú pháp Mutator:

public function set{Attribute}Attribute()
{
  //
}

Ví dụ:

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
  use HasFactory;
  /**
   * Set the user's first name.
   *
   * @param string $value
   * @return void
   */
  public function setFirstNameAttribute($value)
  {
    $this->attributes['first_name'] = strtolower($value);
  }
}

Bây giờ, chúng ta có thể sử dụng điều này trong controller như sau:

use App\Models\User;

$user= User::find(1);

$user->first_name= 'ManhDanBlogs';

Khi khách hàng thay đổi, bạn chỉ sửa ở hàm setFirstNameAttribute() thôi. Như vậy, bạn đã thấy chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian rồi phải không?

Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong một ví dụ đơn giản về Laravel Accessor and Mutator, tôi hy vọng hướng dẫn của tôi sẽ giúp ích cho công việc của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Fast Paginate in Laravel

Fast Paginate in Laravel

Laravel Fast Paginate là gì? Laravel Fast Paginate là một macro nhanh về phân trang offset/limit cho Laravel. Nó được sử dụng để thay thể paginate trong Laravel.Package này sử dụng phương pháp SQL t...

Document Laravel API With OpenAPI (Swagger)

Document Laravel API With OpenAPI (Swagger)

Swagger là gì? Swagger là một Ngôn ngữ mô tả giao diện để mô tả các API RESTful được thể hiện bằng JSON. Swagger được sử dụng cùng với một bộ công cụ phần mềm mã nguồn mở để thiết kế, xây dựng, l...

Laravel Factories, Seeder

Laravel Factories, Seeder

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách tạo dữ liệu giả trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Laravel Factory và Seed trong Database Seeder. Để tạo model factory, bạn cần chạy lệnh sau...

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Authentication With Laravel UI

Laravel Authentication With Laravel UI

Laravel UI Laravel UI cung cấp một cách nhanh chóng để mở rộng các route và view cần thiết cho chức năng Authentication và bao gồm các cài đặt liên quan cho Bootstrap, React hoặc Vue. Mặc dù nó v...

Laravel Validate Video Duration

Laravel Validate Video Duration

Đôi khi trong dự án, chúng ta cần xác định thời lượng video được phép upload lên server. Nhưng rất tiếc, Laravel không cung cấp validate xác định thời lượng video để chúng ta thực hiện được. Vì vậy, t...

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Google Gemini Gemini là một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mạnh mẽ từ Google không chỉ có khả năng hiểu văn bản mà còn có thể hiểu cả hình ảnh, video và âm thanh. Gemini là một mô hình đa phương ti...

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

Integrating TinyMCE in Laravel 10 using Vite

Integrating TinyMCE in Laravel 10 using Vite

TinyMCE TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc. TinyMCE cho phép ngư...

ManhDanBlogs