Model là gì?

Trong mô hình MVC, chữ “M” viết tắt là Model, Model dùng để xử lý logic nghiệp vụ trong bất kì ứng dụng dựa trên mô hình MVC. Trong Laravel, Model là lớp đại diện cho cấu trúc logic và mối quan hệ của các bảng dữ liệu với nhau, Trong Laravel. Mỗi bảng cơ sở dữ liệu có một Model tương ứng cho phép chúng ta tương tác với bảng đó, Model cung cấp cho bạn cách truy xuất, thêm, xóa, sửa các thông tin vào bảng dữ liệu. Tất cả các Model đều được lưu trữ trong thư mục app/Models.

Tạo Models

Model có thể được tạo đơn giản bằng cách sử dụng lệnh make:model trong artisan như sau:

php artisan make:model <model-name>

Trong đó <model-name> là tên model mà bạn muốn tạo.

Ví dụ:

Bước 1: mở command line và gõ lệnh artisan như sau:

php artisan make:model Post

Bước 2: Khi lệnh trên được thực hiện xong, một model được tạo ra có tên Post là app/Models/Post.php

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model
{
  use HasFactory;
}

Table Name

Dạng số nhiều của tên model được sử dụng làm tên bảng mặc định, nhưng bạn vẫn có thể xác định một cách rõ ràng bằng cách sử dụng thuộc tinh $table như sau:

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model
{
  use HasFactory;
  protected $table = 'posts';
}

Primary Key

Trong Laravel, các khóa chính của mỗi bảng mặc định là id, nhưng bạn vẫn có thể xác định một cách rõ ràng bằng cách sử dụng thuộc tính $primaryKey như sau:

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model
{
  use HasFactory;
  protected $primaryKey= 'id';
}

Timestamp

Trong Laravel, mỗi Eloquent Model đều có 2 cột (created_at và updated_at) trong tất cả cá bảng trong cơ sỡ liệu của bạn, Nếu không muốn thêm 2 cột này vào cơ sở dữ liệu của bạn, hãy đặt thuộc tính $timestamps trong model của thành false

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model
{
  use HasFactory;
  public $timestamps = false;
}

Database Connections

Nếu bạn có ý định thay đổi connect đến database khác khi sử dụng model, bạn có thể sử dụng thuộc tính $connection như sau

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model
{
  use HasFactory;
  protected $connection = 'sqlite';
}

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Socialite Login With Gitlab

Laravel Socialite Login With Gitlab

GitLab GitLab là kho lưu trữ Git dựa trên web cung cấp các kho lưu trữ mở và riêng tư miễn phí, các khả năng theo dõi vấn đề và wiki. Đây là một nền tảng DevOps hoàn chỉnh cho phép các chuyên gia...

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Vấn đề Đôi khi, trang web của bạn chỉ muốn người dùng sử chức năng remembering users  trong 7 ngày hoặc là 30 ngày chẳng hạn. Nhưng Authentication của Laravel không cung cấp cho chúng ta tùy chọn đ...

Encrypted HTTP Live Streaming with Laravel FFMpeg

Encrypted HTTP Live Streaming with Laravel FFMpeg

HTTP Live Streaming (HLS)  HTTP Live Streaming (HLS) là một trong những giao thức phát trực tuyến video được sử dụng rộng rãi nhất . Mặc dù nó được gọi là HTTP "live" streaming, nhưng nó được sử dụn...

Laravel UI Password Reset Expired

Laravel UI Password Reset Expired

Trong thư viện laravel/ui, thì chức năng password reset dù cho token có hết hạn thì vẫn có truy cập vào trang password reset, đến khi bạn submit form thì mới thông báo là token đã hết hạn. Nhưng có mộ...

Pipeline Design Pattern in Laravel

Pipeline Design Pattern in Laravel

Pipeline Design Pattern là nơi mà các dữ liệu được chuyển qua một chuỗi các nhiệm vụ hoặc giai đoạn. Pipeline hoạt động giống như một chuỗi dây chuyền lắp ráp, nơi dữ liệu được xử lý và sau đó, sẽ...

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Many to many Polymorphic Relationship cũng hơi phức tạp để hiểu. Ví dụ: nếu bạn có bài post, video và tag, bạn cần kết nối với nhau theo yêu cầu là mọi bài đăng đều có nhiều tag và video cũng như vậy....

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Artisan Console

Laravel Artisan Console

Ngoài các lệnh command mặc định của Laravel được cung cấp bởi Artisan, có rất nhiều tác vụ trong ứng dụng Laravel của bạn có thể được xử lý rất tốt bằng các lệnh command này. Nhưng đôi khi có nhiều tá...

Laravel Custom Request

Laravel Custom Request

Nếu bạn có một form để người dùng nhập dữ liệu và bạn muốn kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu xuống database chẳng hạn thì bạn có 2 cách sau đây: Cách 1: Bạn thêm validate trực tiếp vào hàm sto...

ManhDanBlogs