Migration cho phép các nhà phát triển (Developer) nhanh chóng tạo ra cở sở dữ liệu của ứng dụng mà không cần vào màn hình quản lý cơ sở dữ liệu hay chạy bất kì một câu lệnh SQL nào.

Trước hết, nếu bạn muốn xây dựng dự án, Bạn cần thiết kế cơ sở dữ liệu. Vậy bạn cần làm gì, bạn có thể thiết kế trực tiếp ở màn hình quản lý cơ sở dữ liệu và chẳng may bạn bỏ lỡ field/column hoặc datatype và cần phải sửa nó trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. Đây là một thực tế thật sự không tốt chút nào trong Laravel.

Trong một tình huống khác, nếu một người trong dự án cần cơ sở dữ liệu của bạn, thì bạn cần phải gửi file SQL, nghe đến đây thôi mà mình đã cảm thấy đau đớn rồi, bạn nghĩ sao về trường hợp này.

Bây giờ bạn hãy nghỉ về một tương lai tương sáng hơn, đó chính là bạn chỉ cần pull source code về máy bạn, và chạy command line thì cơ sở dữ liệu tự động được cài đặt. Nếu làm được như vậy thì có phải nó rất hữu ích hay sao.

Laravel migration sẽ giúp bạn làm được điều đó. Bây giờ, bạn không cần phải lo lắng về file SQL hoặc bạn có thể bỏ sót field/column hoặc datatype nữa và bạn cũng không cần làm việc trước tiếp với cơ sở dữ liệu nữa. Bạn chỉ cần sửa đổi mã và chạy lệnh sau:

php artisan migrate:refresh

Vì vậy, tôi hy vọng bạn đã nhận thấy lợi của Laravel migation.

Bây giờ, chúng ta hãy thử làm ví dụ để trải nghiệm nào.

Trước tiên, bạn hãy thử tạo migrate cho bảng users

php artisan make:migration create_users_table

Khi đó, bạn hãy tạo cấu trúc migrate như bên dưới

<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateUsersTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
      $table->bigIncrements('id');
      $table->string('name');
      $table->string('email')->unique();
      $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
      $table->string('password');
      $table->rememberToken();
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('users');
  }
}

Nhưng sau khi triển khai dự án, bạn cần thêm cột phone_number vào bảng users, nhiều bạn có suy nghĩ sửa trực tiếp file migrate users, nhưng do dự án đã triển khai rồi, nên mình khuyên các bạn không nên làm như vậy, mà hay tạo ra một file migrate khác có nhiệm vụ thêm cột phone_number vào bảng users.

Bây giờ, bạn hãy sử dụng lệnh sau:

php artisan make:migration add_phone_number_to_users_table

Sau đó, bạn hãy sửa đổi migrate mới tạo với cấu trúc như sau

<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class AddPhoneNumberToUsersTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      $table->string('phone_number')->unique()->after('email');
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      $table->dropColumn('phone_number');
    });
  }

Khi đó, bạn chỉ cần sử dụng migrate rollback, nó sẽ hoạt động bình thường

php artisan migrate:rollback

Bây giờ bạn chỉ cần chạy lệnh

php artisan migrate

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Custom Request

Laravel Custom Request

Nếu bạn có một form để người dùng nhập dữ liệu và bạn muốn kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu xuống database chẳng hạn thì bạn có 2 cách sau đây: Cách 1: Bạn thêm validate trực tiếp vào hàm sto...

Laravel Task Scheduling

Laravel Task Scheduling

Trong các ứng dụng lớn, bạn cần lên lịch định kì cho các công việc bằng Cron jobs.  Tại số một số thời điểm, việc quản lý các cron jobs trở nên cồng kềnh và khó khăn hơn. Laravel Scheduler là một côn...

Laravel customize your API Versioning Route File

Laravel customize your API Versioning Route File

Trong khuôn khổ của Laravel, các route của api được tách thành một file duy nhất, đó là file api.php nằm trong thư mục routes . Nếu chúng ta muốn thêm version vào route api thì chúng ta sẽ làm như...

Efficient Laravel PDF Export for Large Datasets

Efficient Laravel PDF Export for Large Datasets

Xuất file PDF là một tính năng quan trọng của nhiều ứng dụng web, đặc biệt là các trang thương mại điện tử, giúp người dùng tạo và lưu trữ các bản báo cáo, hóa đơn, v.v.  Tuy nhiên, khi phải xử lý...

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Google Gemini Gemini là một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mạnh mẽ từ Google không chỉ có khả năng hiểu văn bản mà còn có thể hiểu cả hình ảnh, video và âm thanh. Gemini là một mô hình đa phương ti...

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel là một Framework PHP mạnh mẽ và linh hoạt, giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Một trong những tính năng hữu ích của Laravel là khả năng ghi nhật ký truy vấn...

Laravel One to Many Polymorphic Relationship

Laravel One to Many Polymorphic Relationship

One to Many Polymorphic Model Relationship được sử dụng khi một model thuộc về nhiều model khác trên một model kết hợp duy nhất. Ví dụ: Nếu chúng ta có bảng post và video, cả hai đều cần thêm hệ thống...

Integrating elFinder Into CKEditor 5 In Laravel

Integrating elFinder Into CKEditor 5 In Laravel

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Export & Import CSV

Laravel Export & Import CSV

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các tạo cách Export hoặc Import CSV trong Laravel. Nhưng thay vì chỉ viết hàm đơn thuần trong PHP thì tôi sẽ hướng dẫn các tạo ra một Service trong Laravel bằng cá...

ManhDanBlogs