Giới thiệu chung

SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất trên cơ dữ liệu (CSDL) quan hệ.

Ngôn ngữ SQL, được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL Sytem R vào giữa năm 70, hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL 2) được IBM công bố vào tháng 11 năm 1976. Năm 1979, tập đoàn ORACLE giới thiệu thương phẩm đầu tiên của SQL, SQL cũng được cài đặt trong các hệ quản trị CSDL như DB2 của IBM và SQL/DS.

Ngày nay, SQL được sử dụng rộng rãi và được xem là ngôn ngữ chuẩn để truy cập CSDL quan hệ. Và SQL là ngôn ngữ vận hành chủ yếu trên các phần mềm được gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management Sytem - DBMS) là một hệ thống các phần mềm cho phép người dùng tạo lập cơ sở dữ liệu (định nghĩa, xây dựng, thao tác và quản trị) trên đó và được quyền điều khiển mọi truy cập trên cơ sở dữ liệu.

Hiện nay có rất nhiều phần mềm HQT CSDL được phát hành như: ORACLE, MS ACCESS, DB2,..

HQT CSDL quan hệ là HQT CSDL được phát triển theo mô hình quan hệ -> được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất hiện nay.

Một số khái niệm cơ bản

Cơ sơ dữ liệu (CSDL) - Database

Một cơ sơ dữ liệu (database) tương tự một tập tin dữ liệu, nơi để lưu trữ dữ liệu. Giống như một tập tin dữ liệu, một CSDL không trình bày thông tin một cách trực tiếp đến người dùng, muốn xem dữ liệu, người dùng phải chạy một ứng dụng truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và khi đó dữ liệu sẽ được trình bày trong một dạng dễ hiểu và thuận tiện.

Khi dữ liệu được lưu trong các tập tin thì phải có ứng dụng (được lập trình) để làm việc với cấu trúc đặc biệt của mỗi tập tin dữ liệu. Ngược lại, một CSDL chứa đựng một catalog mà các ứng dụng có thể dùng để xác định dữ liệu được tổ chức như thế nào. Các ứng dụng CSDL cùng loại có thể dùng catalog để trình bày đến người dùng các dữ liệu từ cơ sở dữ liệu khác nhau một cách linh động mà không bị phụ thuộc vào một dạng đặc biệt.

Các hệ thống cơ sở dữ liệu mạnh tức là các tập tin dữ liệu được tổ chức theo một mức độ cao.

Một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt sẽ không bao giờ có sự trùng lặp thông tin khi người dùng hoặc ứng dụng cập nhật cùng thời điểm. Các mảnh thông tin liên quan được kết nhóm với nhau trong một cấu trúc đơn hoặc mẫu tin và các mối quan hệ có thể được định nghĩa giữa các cấu trước này và các mẫu tin này.

Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database)

Mặc dù có nhiều cách khác nhau để tổ chức dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu, các cơ sở dữ liệu quan hệ là có sở dữ liệu hiệu quả nhất. Các hệ thống CSDL quan hệ là một ứng dụng thuộc về lý thuyết tập hợp toán học đối với các vấn đề tổ chức dữ liệu một cách hiệu quả. Trong cơ sở dữ lieuj quan hiệu, dữ liệu được thu thập vào các bảng (table).

Một bảng trình bày lớp các đối tượng quan trọng đối với một tổ chức. Mỗi bảng được xây dựng thành các cột và cá dòng (được gọi là các thuộc tính và các bộ trong lý thuyết quan hệ). Mỗi cột trình bày vài thuộc tính của các đối được thể hiện trong bảng.

Khi tổ chức dữ liệu vào các bảng, ta có nhiều cách khác nhau để định nghĩa các bảng. Lý thuyết cơ sở dữ liệu định nghĩa một phương thức gọi là dạng chuẩn (normalization) mà nó đảm bảo rằng các bảng mà ta định nghĩa sẽ được tổ chức dữ liệu một cách hiệu quả.

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu

Để làm việc với dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu, ta phải dùng một tập các lệnh và câu lệnh (một ngôn ngữ) được hỗ trợ bới DBMS. Ta có thể dùng vài ngôn ngữ khác nhau với CSDL quan hệ, thông thường nhất là SQL. Cú pháp câu lệnh của SQL được hỗ trợ bởi SQL Server được gọi Transact-SQL và Transact-SQL là ngôn ngữ chính được dùng bởi hệ quản trị CSDL SQL Server.

XML

Extensible Markup Language (XML) là ngôn ngữ lập trình siêu văn bản, dùng để mô tả nội dung của một tập dữ liệu và cách dữ liệu sẽ được kết xuất ra thiết bị hoặc hiển thị trên trang web.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

SQL Server - Table

SQL Server - Table

Trong cơ sở dữ liệu, để tạo và quản trị các bảng dữ liệu, người dùng cần phải trả lời các câu hỏi sau: + Bảng dùng để lưu trữ những thông tin gì? Nên đặt tên bảng mang tính chất gợi nhớ tương ứng v...

SQL Server - Lệnh DELETE

SQL Server - Lệnh DELETE

Chức năng: cho phép người dùng xóa một hoặc nhiều dòng dữ liệu trên bảng dữ liệu đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu.

Lập trình T SQL

Lập trình T SQL

T-SQL (Transact SQL) là ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu thủ tục độc quyền của Microsoft dành cho SQL Server. Chúng cũng được sử dụng để viết các thủ tục được lưu trữ, là một đoạn mã nằm trên máy chủ...

SQL Server - Mệnh đề GROUP BY

SQL Server - Mệnh đề GROUP BY

Chức năng: gom nhóm các dòng dữ liệu theo tiêu chí gom nhóm đặt trong mệnh đề GROUP BY nhằm hỗ trợ và phục vụ các mục đích của câu truy vấn.

SQL Server - Stored Procedure

SQL Server - Stored Procedure

Khái niệm Stored Procedure - SP (thủ tục) là một tập các lệnh T -SQL và một số cấu trúc điều khiển, được lưu với một tên và được thực thi như một đơn vị công việc (Single unit of work) . Một thủ tục...

SQL Server - Lệnh UPDATE

SQL Server - Lệnh UPDATE

Chức năng: cho phép người dùng cập nhật giá trị các thuộc tính trên các dòng của bảng dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu.

T SQL - Cấu trúc WHILE

T SQL - Cấu trúc WHILE

Câu lệnh WHILE là một cấu trúc lặp sẽ thực hiện các thao tác lặp cho đến khi biểu thức điều kiện trong câu lệnh WHILE có giá trị Fasle. Biểu thức điều kiện lặp lại có thể là một câu lệnh SELECT

SQL Server - Constraints

SQL Server - Constraints

Trong một CSDL, luôn luôn tồn tại rất nhiều mối liên hệ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa các thuộc tính của một quan hệ, giữa các bộ giá trị trong một quan hệ và giữa các thuộc tính của các bộ giá trị...

SQL Server - Mệnh đề ORDER BY

SQL Server - Mệnh đề ORDER BY

Chức năng: sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần các dòng dữ liệu trong quan hệ, kết quả theo tiêu chí sắp xếp.

ManhDanBlogs